چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟همانطور هر مسافر می داند، دوچرخه در آمستردام بیش از انسان ها به چشم می آید و به عنوان وجه تمایز این شهر نسبت به شهرهای دیگر اروپاست. آمستردام پراز این وسیله حمل و نقل دو چرخ است. د رحقیقت، بیش از 400 کیلومتر مسیر برای دوچرخه سواری در مرکز شهر، حاشیه و اطراف آمستردام کشیده شده است تا دوچرخه سوار به سرعت بتوانند در شهر بگردند و به هر جایی که تمایل دارند، بروند.چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟به طور کلی دوچرخه در هر جایی دیگر جز هلند وسیله ای برای تفریح محسوب می شود. هلندی ها بیش از یک قرن ست که دوچرخه سواری می کنند و به طور بی سابقه ای توانسته اند، مهارت های ایمنی جاده ای مرتبط با دوچرخه ها را در خارج از کشور توسعه دهند. این پدیده در سطح کشور به علت شرایط جغرافیایی هلند است زیرا اکثر شهرها در این کشور مسطح می باشند و می تواند به طور خاص با دوچرخه تطبیق پیدا کند.چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟آمستردام همیشه رو به جلو حرکت کرده است، در میانه قرن بیستم موتورسیکلت تهدید بزرگی برای زیرساخت ها شهری شد ولی پایتخت هلند به یک مکان ویژه برای میهمان نوازی از دوچرخه تبدیل شد. به مانند بسیاری از شهرهای اروپا، آمستردام نیز در حال مدرنیته شده است و برنامه ریزان شهری به طور کلی احساس می کردند که ماشین باید اولویت بیشتری نسبت به دوچرخه داشته باشد تا منجر به گسترش جاده ها شود.چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟طبق این تصمیم آمستردام شروع به گسترش قوانین ممنوعیت دوچرخ سواری و ترغیب مردم به استفاده از ماشین و دیگر وسایل حمل و نقل موتوری کرد. البته این تصمیم منجر به اعتراضات گسترده و شدید در سراسر آمستردام شد. تظاهرکنندگان ادعا داشتند که وسایل حمل و نقل موتوری دارای خطرات ویژه است و حضور آنها به طور منظم باعث حوادث مرگبار می گردد. در نهایت، قانونگذاران هلندی به منظور ایجاد شهری امن از برنامه های عمده و اصلی خود کنار کشید و با مردم کنار آمدند.چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا دوچرخه ؟

در دهه 1970 سیاستمداران هلندی عملا شهروندان را به جای رانندگی به دوچرخه سواری دعوت می کردند زیر به علت یک تحریم تجاری قیمت نفت چهار برابر شده بود. مسئولین شهری در این دوره به سرعت شروع به آزمایش این طرح کردند و مسیرهای دوچرخه سواری به زیرساخت های شهری اضافه شد. همچنین در این دوره به برنامه ریزان شهری اجازه دادند اطلاعات و داده های مورد نیاز خود را جمع آوری کنند و طبق این اطلاعات برنامه های موثرتری طرح ریزی کنند.چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟تا دهه 1990، دوچرخه سواری نسبت به رانندگی در آمستردام پیشی گرفت و شهر با توجه به نیازهای دوچرخه سواران به پیشرفت و توسعه ی خود ادامه داد. امروزه 38 درصد از تمام سفرهای آمستردام توسط دوچرخه انجام می شود و شبکه دوچرخه سواری هنوز هم در حال گسترش است.چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

چرا آمستردام پایتخت دوچرخه سواری دنیاست؟

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما