سوالبار ( Svalbard ) به معنای کرانه سرما ، مجمع الجزایریست که متعلق به نروژ است و یکی از شمالی ترین مناطق مسکونی جهان به شمار می رود. این منطقه 2000 ساکن دارد ، شمالی ترین مدرسه ، شمالی ترین دانشگاه و حتی شمالی ترین سوپرمارکت را در اینجا می توان یافت. از اکتبر تا فبریه نیز در این منطقه خورشید طلوع نمی کند ، هرچند 24 ساعت شب بودن فرصت مناسبیست تا نورهای رنگارنگ شمالی در آسمان آن دیده شوند. تصاویری از آسمان زیبا و منطقه برقی سوالبار را تماش کنید.تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

تصاویری از آسمان زیبا شمالی ترین منطقه مسکونی جهان

منبع : lastsecond
کوله پشتی
نویسنده

سفر كردن، فقط تماشا كردن و عكس گرفتن نیست، این تغییری است كه پایدار است تغییراتی كه سفر در شما ایجاد می‌كند در روح شما می‌ماند، شیوه زندگی شما پس از هر سفر تغییر می‌كند. ( میریام برادی )

یک نظر بنویسید