ایتالیا کشور بسیار زیبا  و متنوعی است. یکی از رنگارنگ ترین نقاط این کشور منطقه ایست که به Cinque Terre مشهور است. بیشتر تصاویری که از این منطقه دیده می شود خانه های رنگی و سواحل زیباست ، اما آیا می دانید در پس این تصاویر و در خیابان های باریک و رویایی این منطقه چه خبر است؟ یک عکاس هلندی از خیابان های تو در تو و باریک این منطقه عکس گرفته است که بسیار زیبا و تماشایی هستند.عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏
‎‎‎عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏
عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏
‎‎عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏‎‎عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏‎‎عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏‎‎عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏‎‎عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏‎‎عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏‎‎عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏عکسهایی از کوچه پس کوچه های زیبای ایتالیا ‏

منبع : lastsecond
نویسنده

سفر كردن، فقط تماشا كردن و عكس گرفتن نیست، این تغییری است كه پایدار است تغییراتی كه سفر در شما ایجاد می‌كند در روح شما می‌ماند، شیوه زندگی شما پس از هر سفر تغییر می‌كند. ( میریام برادی )

یک نظر بنویسید