زیبایی و ویرانی پولونارووا معمولا با هم مناسب نیستند.، به جز در پولونارووا که زیبایی با ویرانی بهتر می شود. دومین شهر در سریلانکا، به خاطر خرابه های این شهر باغ باستانی شناخته شده است.

پولونارووا سریلانکا ، تجلی زیبایی در ویرانی

خرابه های قرن ۱۲ در پولونارووا یکی از بهترین ها در اینجا است. پولونارووا جایی بود که معامله گران کالاهای عجیب و غریب را با خود به معبد می بردند و در معبد عبادت نیز می کردند. تور خود را از پولونارووا در موزه باستان شناسی شروع کنید، سپس به کاخ سلطنتی عظیم بروید.

پولونارووا سریلانکا ، تجلی زیبایی در ویرانی

چهار مجسمه بودا که از صخره تراشیده شده اند، از جمله مجسمه ۱۴ متری بودا که با چشمان نیمه باز و هفت مجسمه بودای ایستاده در این شهر قرار دارد. قوانینی برای ورود به این محوطه وجود دارند که طی آن باید با پای برهنه وارد شوید و به مجسمه ها پشت نکنند.

منبع : alale
نویسنده

یک نظر بنویسید