برج ناقوس کلیسای سنت مارک در ونیز، ایتالیا، واقع شده است. تاریخ دقیق ساخت و ساز اصلی آن معلوم نیست اما مقامات بر این باورند که احتمالا در طول قرن ۹ در طول حکومت دوگه تریبونو ممو ساخته شده است  این دوره زمانی بین سالهای ۱۱۴۸-۱۱۵۷ در دوران حکومت مروسینی تکمیل شد.این برج حدود ۹۹ متر ارتفاع دارد.

کلیسای سنت مارک و برج ناقوس در ونیز ایتالیا

سنت مارک سابقه بسیار طولانی در حوادث دارد. در اکتبر  ۱۴۰۳، قسمت بالای برج، پس از آتش سوزی سوخته شد  پس از بازسازی ساختمان، سنت مارک در سال ۱۵۱۱ بر اثر زلزله آسیب دید و  در ۵۰۰ سال بعد ، برج به علت رعد و برق و در مجموع هفت بار دیگر سوخته  شد. بیشترین آسیب از  رعد و برق در سال ۱۷۴۵ اتفاق افتاد و منجر به مرگ سه نفر و تخریب آن از بالای برج به پایین پنجره پنجم شد. در نهایت در سال ۱۷۷۶، یک هادی بر روی برج نصب شد و آن را از آسیب بیشتر بر اثر رعد و برق در امان گذاشت

کلیسای سنت مارک و برج ناقوس در ونیز ایتالیا
پس از رنج و مصیبت های شدید در طول عمر خود، سنت مارک در ۱۴ ژوئیه ۱۹۰۲ تخریب شد  “درست قبل از فروپاشی، صدای سقوط سنگها در محوطه شنیده می شد و با زنگ به مردم هشدار دادند و  مردم در نزدیک برج پا به  فرار گذاشتند و اتفاقی برای مردم نیافتاد”

کلیسای سنت مارک و برج ناقوس در ونیز ایتالیا
علت دقیق فروپاشی معلوم نیست، اما بسیاری از عوامل احتمالی وجود دارد که منجر به فروپاشی آن شده است. اول و مهمتر از همه، پایه اصلی برج “بر روی یک پلت فرم از دو لایه بلوط که بر روی بستر رس ساخته شده است، که در آن شمع های صنوبر سفید وجود دارد

نویسنده

یک نظر بنویسید