بندر گواتر ، از زيباترين سواحل ايران زمين

بندر گواتر ، از زيباترين سواحل ايران زمين

در منتهي اليه جنوب شرقي ايران، در آخرين نقطه مرزي آنجا كه شهرستان چابهار به خط تماس با مرز پاكستان مي رسد، بندري كوچك و قديمي اما زرخيز به نام «گواتر» قرار گرفته كه چندصباحي است براي سرمايه گذاران كشورمان نامي آشنا گشته است.

بندر گواتر ، از زيباترين سواحل ايران زمين

گواتر’، تكه كوچكي از محدوده سيستان و بلوچستان واقع در منتهي اليه جنوب شرقي سرزمين زرخيز ايران اسلامي، چون گوهر بهشتي در ساحل درياي عمان مي درخشد. گواتر برگوشه يي از گستره اين خاك دوست داشتني همچنان ايستاده است و خوش مي درخشد.

بندر گواتر ، از زيباترين سواحل ايران زمين

پيرمردي از اهالي منطقه رونق گذشته گواتر را اين چنين تصوير مي كند: بعد از اسلام اين سرزمين «مكران» نام گرفت كه درحال حاضر منطقه جنوبي بلوچستان نيز به نام «مكران » معروف است. بندر گواتر درهمين مكان و درانتهاي جاده فرعي مشرف به خليج گواتر قرار گرفته است و صيادان در فصل صيد در داخل كپرها به استراحت پرداخته و درزمان مناسب از شبانه روز دل به دريا مي زنند تا تور خود را از ماهي هاي ذي قيمتي چون شير و شوريده پركنند.

بندر گواتر ، از زيباترين سواحل ايران زمين

گواتر كه در جنوب شرقي ايران، آخرين آبادي است هم اكنون به يكي از قطب هاي اميدبخش در افزايش صادرات غيرنفتي تبديل شده است.

بندر گواتر ، از زيباترين سواحل ايران زمين

گواتر يكي از زيبا ترين سواحل ايران زمين را به خود اختصاص داده ، جنگل هاي حرا از يك طرف، جز و مد زيبا از سوي ديگر و حركت خرامان خرامان خرچنگ ها بي شمار بر ساحل شني اين خطه از چابهار زيبايي چنداني بخشيده است.

بندر گواتر ، از زيباترين سواحل ايران زمين

گواتر به واسطه قرار گرفتن در مجاورت جنگل های حرا يكي از مناطق حفاظت شده محيط زيست به شمار مي رود. در سمت ايران رودخانه باهوكلات و در سمت پاكستان رودخانه نهردشت به خليج گواتر مي‌ريزند. آغاز اين خليج در سمت خاوري دماغه جيواني است و پايان آن در سمت باختر در نقطه‌اي به نام پسابندر است.

بندر گواتر ، از زيباترين سواحل ايران زمين

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما