گردشگاه تنگ تیزآب شیراز در فاصله ۲۰ کیلومترى شمال غرب سپیدان واقع شده و گذرگاه یکى از شعبه‌‌هاى رودخانه بشار است. در این تنگ رودخانه‌ای جاری است که آب آن از کوه‌هاى سپیدان و یاسوج سرچشمه مى‌‌گیرد. این رودخانه دائمى آبى شیرین دارد و مورد استفاده‌ شرب و کشاورزى است. گونه‌هاى مختلف ماهیان بومى نیز در آن دیده مى‌شوند .تنگ تیزاب، یکی از زیبا‌ترین جاهای دیدنی شیراز است که هرساله پذیرای تعداد زیادی گردشگر از شیراز و یا دیگر استان‌ها می‌باشد.

تنگ تیزاب ، گردشگاه تیزاب شیراز از جاذبه های دیدنی فارس

گردشگاه تنگ تیزاب از پوشش جنگلى مناسب برخوردار است و درختان آن را بیشتر بنه، بادام، بلوط و بید تشکیل مى‌دهند.

تنگ تیزاب ، گردشگاه تیزاب شیراز از جاذبه های دیدنی فارس

تنوع گونه‌هاى درختى و عبور یک رودخانه‌ دائمى از جمله ویژگى‌هاى این منطقه‌اند. تنگ تیزآب تابستان‌هاى خنک و خوش آب و هوا و زمستان‌هاى سرد دارد. این منطقه با آن که امکانات گردشگاهى مناسب ندارد، ‌ در فصل تابستان مورد استفاده بسیارى از بازدیدکنندگان که از راه‌هاى دور و نزدیک به این منطقه مسافرت مى‌کنند، قرار مى‌‌گیرد.

تنگ تیزاب ، گردشگاه تیزاب شیراز از جاذبه های دیدنی فارس

طبیعت کوهپایه‌اى توأم با پوشش جنگلى و رودخانه‌ دائمى، ‌ منظره‌اى زیبا را در دل تنگ تیزاب به وجود آورده و جاذبه‌هاى این گردشگاه را فزونى بخشیده است. مدخل تنگ تیزاب در مجاورت جاده آسفالته سپیدان – یاسوج قرار دارد. فاصله‌ شیراز تا این محل در حدود ۹۰ کیلومتر است. راه کوهستانى ممسنى – سپیدان از کنار این تنگ عبور مى‌کند.

تنگ تیزاب ، گردشگاه تیزاب شیراز از جاذبه های دیدنی فارس

هم اکنون در فصل‌هاى مساعد به ویژه در بهار، در مدخل ورودى این تنگ چادرهایى براى اقامت بازدیدکنندگان نصب شده است که مورد استفاده قرار مى‌گیرد.

تنگ تیزاب ، گردشگاه تیزاب شیراز از جاذبه های دیدنی فارس

گردشگاه تنگ تیزاب یکی از گذرگاه رودخانه بشار است که از کوه‌های سپیدان و یاسوج سرچشمه می‌گیرد. این رودخانه دایمی آبی شیرین دارد که هم برای شرب و هم کشاورزی استفاده می‌شود. تنگ تیزاب پوشیده از جنگل و انواع درختان بنه، بادام، بلوط و بید و گیاهان سرسبز است و همین مساله سبب ایجاد سرسبزی و نشاط در این منطقه شده است. تنگ تیزاب تابستان‌های خنک و خوش آب و هوا و زمستان‌های سرد دارد. این منطقه با آنکه امکانات گردشگاهی مناسبی ندارد، در فصل تابستان مورد استفاده بسیاری از بازدیدکنندگان که از راه‌های دور و نزدیک به این منطقه مسافرت می‌کنند قرار می‌گیرد. طبیعت کوهپایه‌ای توأم با پوشش جنگلی و رودخانه دایمی، منظره‌ای زیبا را در دل تنگ تیزاب به وجود آورده و جاذبه‌های این گردشگاه را فزونی بخشیده است. ورودی تنگ تیزآب در مجاورت جاده آسفالته سپیدان- یاسوج قرار دارد. تنگ تیزاب در فاصله ۲۰ کیلومتری سپیدان واقع شده و فاصله شیراز تا این محل در حدود ۹۰ کیلومتر است.

برای رسیدن به این تنگ نیازی به پیاده روی نیست و می‌توان با ماشین به خود رودخانه رسید اما برای دیدن برم‌های آن بایستی مسافتی را پیاده رفت. در کنار این رودخانه سکوهایی برای مسافران فراهم شده‌است.

منبع : toptourism
نویسنده

یک نظر بنویسید