ارتفاع از سطح دریا ۱۱۹۵ متر و جمعیت آن ۸۵۹۹۷ نفر است.مطالعات باستان شناختی در کانون‌های « سُرخدَم لری همیان» و « سر طراحان » نشان مییدهند ، کوهدشت از مراکز مدنی قدیمی است. کشف معبد آشوری بیانگر آن است که مردمانی قبل از هزاره اول پیش از میلاد در این نواحی مییزیستند و آیین‌های دینی خود را به جای می آوردند. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، از کوهدشت و طراحان نام برده که قرن‌ها قبل از ورود عرب‌ها از بین رفته بودند

جاهای دیدنی کوهدشت ، جاذبه های گردشگری مرکز مدنی قدیمی

جاذبه‌های دیدنی کوهدشت

مقبره داودرش
قلعه کوه زاد
قلعه چنگیزی
قلعه گورکان
قلعه گم ور
قلعه سیله
قلعه چق
قلعه منیژه
دژ زلال انگیز
دره سرطرهان در کوهدشت
دره غار ویزنهار
تپه های چغا سبز
تپه پیاره
تپه درکه
نقوش دره میرملاس
گنبد شاه محمد
گنبد ابوالوفا
میل خسروآباد

جاهای دیدنی کوهدشت ، جاذبه های گردشگری مرکز مدنی قدیمی

جاذبه‌های طبیعی کوهدشت لرستان

رود سیمره
غار برد سفید
غار بتخانه
غار میرملاس کوهدشت
غار عالی آباد

جاهای دیدنی کوهدشت ، جاذبه های گردشگری مرکز مدنی قدیمی

نویسنده

یک نظر بنویسید