ارتفاع از سطح دریا 1195 متر و جمعیت آن 85997 نفر است.مطالعات باستان شناختی در كانون‌های « سُرخدَم لری هميان» و « سر طراحان » نشان ميیدهند ، كوهدشت از مراكز مدنی قديمی است. كشف معبد آشوری بيانگر آن است كه مردمانی قبل از هزاره اول پيش از ميلاد در اين نواحی ميیزيستند و آيين‌های دينی خود را به جای می آوردند. حمدالله مستوفی در تاريخ گزيده، از كوهدشت و طراحان نام برده كه قرن‌ها قبل از ورود عرب‌ها از بين رفته بودند

جاهای دیدنی کوهدشت ، جاذبه های گردشگری مرکز مدنی قدیمی

جاذبه‌های ديدنی کوهدشت

مقبره داودرش
قلعه کوه زاد
قلعه چنگیزی
قلعه گورکان
قلعه گم ور
قلعه سیله
قلعه چق
قلعه منیژه
دژ زلال انگیز
دره سرطرهان در کوهدشت
دره غار ویزنهار
تپه های چغا سبز
تپه پیاره
تپه درکه
نقوش دره میرملاس
گنبد شاه محمد
گنبد ابوالوفا
میل خسروآباد

جاهای دیدنی کوهدشت ، جاذبه های گردشگری مرکز مدنی قدیمی

جاذبه‌های طبیعی کوهدشت لرستان

رود سیمره
غار برد سفید
غار بتخانه
غار میرملاس کوهدشت
غار عالی آباد

جاهای دیدنی کوهدشت ، جاذبه های گردشگری مرکز مدنی قدیمی

نویسنده

یک نظر بنویسید