این بقعه در خطبه سراي تالش واقع است. از داخل بازار خطبه سرا یک راه فرعی باز می شود . این راه علائم جذب کننده و راهنما براي محور زیبا و جذاب شامیلرزن ندارد. براي رسیدن به این بقعه و روستا آن از روستاههاي ؛ اشیکآغاسی، کلات (کلات مشایخ) ،انبوه ، مینا چون و بینون در داخل جنگل با رودخانه ودره اي مملو از درخت عبور کرده پس از طی 18 کیلومتر به روستای ییلاقی – زیارتی شامیلرزن می رسیم .

در آغاز راه مزارع برنج و مرکبات فراوان دیده می شود . سقف خانه ها با سفال پوشانده شده است. ازکیلومتر 5 کهروستاي ایشک آغاسی و کلات به پایان می رسد ، جاده خاکی آغاز می شود .در دو طرف جنگل با شیب 45 درجه همه جا را فرا گرفته است . عبور رودخانه ، دره اي فراخ و عمیق ، درختان تنومند ، ستیغ هاي قله هاي مقابل و تنوع رنگدر جنگل مناظر بکر و جذابی را در محور بوجود آورده است. قبل از شامیلرزن جاده اي خاکی وجود دارد که خطبه سرارا به اردبیل متصل می کند.

در روستای کلات مشایخ آثار برجاي مانده از عشایر دیده می شود در کیلومتر 8 و در ارتفاع 327 متر قهوه خانه ايرونق دارد ، در روستاي بنیون طرح بهره برداري جنگل اجرا می شود و رودخانه بزرگ که از ییلاق شامیلرزن شروع میشود از وسط محل می گذرد. پس از این محل به روستا و بقعه شامیلرزن می رسیم .بقعه در ارتفاع 924متري از سطح دریاي آزاد ودر وسط روستایی پرجمعیت و آباد واقع است. در مسیر بازدید روستاییاین چنین زیبا را در دل کوه و جنگل تصور نمی کردیم. خانه هاي روستایی مشرف به بقعه است و بقعه بخشی ازحاشیه غربی میدان را تشکیل می دهد. بقعه متعلق به امام سلطان محمود شاه دینوري از عارفان قرن هشتم هجريقمري و به روایتی از فرزندان امام زین العابدین (ع) است . در محوطه درختان شمشاد به وفور دیده می شود .

  بقعه دوازده تن از سلسله کیائی در روستای ملاط

بقعه در داخل اتاقی قرار دارد . دور تا دور اتاق بوسیله ایوان احاطه شده است . متأسفانه ترك هاي عمیق و جدي برداشته وحسب ظاهر اوقاف هیچ اقدام جدي براي حفظ این بنا انجام نداده است.به رغم دوري راه و نداشتن علائم و راهنما ،مورد بازدید گردشگران قرارمیگیرد. علاوه براین در ایام محرم و اعیاد اسلامی، به خصوص عید قربان زائران زیادي بهاین محل می آیند. مراسم علم بندي در این بقعه اول محرم و مراسم علم واچینی سیزدهم محرم بر پا می شود.

منبع : gchto،isna،tishineh
نویسنده

یک نظر بنویسید