اگر امسال برای سفر به دامن طبیعت و لذت از زیبایی‌های آن آماده هستید می‌توانید با سفر به چشمه مرغاب اصفهان از این طبیعت بکر لذت ببرید.
چشمه مرغاب ، چشمه زیبا در دشت آبرفتی اصفهان
چشمه مرغاب اصفهان در فاصله ۸۵ کیلومتری غرب اصفهان در فاصله بین شهرستان تیران و نجف آباد قرار دارد، پس از گذشتن از کوه احمدرضا شما به تابلوی را مشاهده می‌کنید که بر روی آن نوشته شده ” چشمه مرغاب”

چشمه مرغاب ، چشمه زیبا در دشت آبرفتی اصفهان
پس از مدتی شما شاهد چشمه ای زیبا هستید که در دشت آبرفتی این ناحیه قرار گرفته است، به عبارتی این چشمه تنها جریان آب سطحی است که در این شهرستان قرار دارد و پس از طی مسافتی معادل ۱۰۰ کیلومتر به زاینده رود پیوسته و به نوعی تامین کننده میزانی از آب زاینده رود است.

چشمه مرغاب ، چشمه زیبا در دشت آبرفتی اصفهان
چشمه مرغاب اصفهان در سنگ‌های آهکی کرتاسه به وجود آمده است، که در زیر این نواحی نیز طبقات شیست و شیلی قرار دارد،‌ارتفاعات قرار گرفته در منطقه نیز مربوط به دوران سوم زمین شناسی بوده و بخشی از کوه‌های داخلی زاگرس به حساب می‌آید.
رودخانه و یا چشمه مرغاب علاوه بر تغذیه سفره آب زیر زمینی به‌دلیل قابلیت نفوذ در بستر خاک تاثیر مستقیمی بر روی قنوات موجود درحریم و حواشی رودخانه داشته و از همین جهت رودخانه مذکور شرایط تشکیل پر آب ترین قنوات دشت را فراهم کرده است.

چشمه مرغاب ، چشمه زیبا در دشت آبرفتی اصفهان

منبع : imna
نویسنده

یک نظر بنویسید