باغ پرندگان شیراز پارکی در شیراز است که در آن ۲ هزار پرنده با ۳۰۰ گونه مختلف از ۴۲ کشورآفریقایی، اروپایی و آسیایی وجود دارند. از این تعداد ۳۰۰ تا سخنگو می‌باشند.

دیدنی های شیراز ، باغ پرندگان شیراز

این باغ در بلوار دکتر حسابی شیراز (صنایع)، روبه روی گلدشت حافظ، کوچه باغ پرندگان واقع است.
محیطی بسیار شاد ومفرح به خصوص برا ی کودکان و نوجوانان عزیز تا بتوانند با گونه ها مختلف پرندگان نقاط مختلف جهان آشنایی پیدا کنند.

دیدنی های شیراز ، باغ پرندگان شیراز

آدرس :شیراز خیابان دکتر محمود حسابی روبروی گلدشت حافظ کوچه باغ پرندگان
زمان : ۸ صبح تااذان مغرب
تلفن: ۰۷۱۱۶۵۰۴۶۵۲-۳
نمابر :۰۷۱۱۶۵۰۴۶۵۲
روزهای تعطیل :روزهای سوگواری رسمی

دیدنی های شیراز ، باغ پرندگان شیراز

دیدنی های شیراز ، باغ پرندگان شیراز

دیدنی های شیراز ، باغ پرندگان شیراز

دیدنی های شیراز ، باغ پرندگان شیراز

منبع : seeiran
نویسنده

یک نظر بنویسید