از جاذبه های گردشگری استان زیبا و بندری بوشهر می توان شهر زیبای امام حسن را معرفی کردکه در جنوب ایران واقع شده است. شهر امام حسن مرکز بخش امام حسن از توابع شهرستان دیلم است.

این شهر محل دفن امامزاده حسن از نوادگان امام موسی کاظم می‌باشد. این شهر بین بندر گناوه و بندر دیلم و در محل بندر باستانی سینیز در کناره خلیج فارس قرار گرفته‌است.

Image result for ‫عکس شهر امام حسن‬‎

زبان بومی شهر امام حسن

مردم بومی این شهر یامهاجرانی بوده اند که صدها سال پیش از مناطقی همچو یزد وکاشان به این منطقه سفر کرده اندیا بومیان خوداین منطقه هستند و به زبان لری جنوبی صحبت می‌کنند.

جمعیت

جمعیت این شهردر سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۱۹۲ نفر بوده‌است.

خانواده های اصیل بندر امام حسن

خانواده های اصییل این منطقه عبارتند از امام حسنی.لیراوی.کاشانی وغیره.

نمایی از بندر شهر امام حسن

بهرگان

بهرگان نام یکی از چهار مناطق نفتی ایران در خلیج فارس است که در محل کنونی شهر امام حسن قرار دارد.این ناحیه شامل میدانهای نفتی هندیجان، بهرگانسر، سروش و نوروز میباشد.

سكوي حفاري سيريپ 1342

سكوی حفاری سيريپ در بهرگانسر (سال 1342)

میراث بهرگان

این شهر هم به لحاظ اقتصادی وهم گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

منبع : wikipedia
نویسنده

یک نظر بنویسید