خشرودپی یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش بندپی غربی شهرستان بابل است. . حرفه مردم این شهر و نواحی اطراف بیشتر کشاورزی و باغداری، دامداری و پرورش طیور می باشد. این شهر به عنوان مهمترین راه ارتباطی بین بابل و مناطق جنگلی و ییلاقی بندپی و مرکز آموزشی پادگان المهدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

در لغتنامهٔ دهخدا به نقل از فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۳ در مورد خوش‌رود آمده: خوش‌رود دهی است از دهستان بندپی شهرستان بابل مازندران در ۲۱ هزار گزی جنوب باختری بابل و ۹ هزار گزی جنوب شوسهٔ بابل به آمل. وجه تسمیه نام خشرود از نام رودخانه‌ای به نام تبری ( خِشرو )که از میان آن می‌گذرد گرفته شده‌است آثار تاریخی تکیه مقریکلا واقع در روستای مقریکلا از توابع این شهر با بیش از ۲۰۰ سال قدمت از آثار تاریخی دوره قاجار و از جمله مهمترین آثار ملی شهرستان بابل و استان مازندران می‌باشد. سقاخانه ابوالفضل العباس شیاده بعد از شهر خوش‌رود با ۴۰۰ سال قدمت که یکی از معجزه ترین سقاخانه در بخش بندپی غربی می باشداهالی این روستا باور دارند که قطرهای خون از یاران امام حسین در این مکان مقدس چکیده شده وبنابراین این سقاخانه با عظمت را ایجاد نمودند. وجود قلعه ای باقدمت بیش از 2000ساله در بزرودپی.

آثار تاریخی

تپه قلعه کتی در محله بزرودپی و در ورودی شهر

معرفی شعر خوشرودپی

تکیه عبدالحسینخانی واقع در روستای مقریکلا از توابع این شهر با بیش از۱۳۰سال قدمت از آثار تاریخی دوره قاجار و از جمله مهم‌ترین آثار ملی شهرستان بابل و استان مازندران می‌باشد و این اثر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۰۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

معرفی شعر خوشرودپی

منبع : wikipedia،rnv
نویسنده

یک نظر بنویسید