جاهای دیدنی دمق

جاهای دیدنی دمق| دمق از شهرهای تاریخی استان همدان

دَمَق شهری در شهرستان رزن در شمال استان همدان است.

وجه تمسه

بنا به شواهد وقرائن ، سادات يا ميران منصوب به حضرت زين العابدين (ع) که به زبان عربی تکلم می کردند وبدليل آزار حاکمان وقت به ايران آمدند . تعدادی در دمق قسمت (ماء فی دره ) وتعدادی درمحله ميرسليمان مسجد جامع فعلی سکنی گزيدند. اما ترک زبانان شيعه که پس از سادات درزمان ورود ترکان به ايران از سوی آسيای صغير وسوريه که درسده ۵و۶ به همدان آمده بودند دردمق ساکن شدند ودرزمان حکومت صفوی درقرن ۹ هجری که درشمال غربی ايران گردآمده بودند باعث گسترش زبان ترکی گرديدند.

حمام دمق

این بنا در شهر دمق در فاصله ۲۲ کیلومتری از رزن واقع شده است.دارای ۴۰۰ متر مربع مساحت بوده و مصالح به کار رفته در آن آجر،خشت،گل و ساروج می باشد.در رختکن قسمت های مختلفی از جمله عروس نشین،شاه نشین،دختر نشین و غیره تعبیه شده است.

جاهای دیدنی دمق

این حمام بدون ستون بوده که بعد از اجرای پی و دیوار به صورت طاق ضربی درآمده است.در گذشته آب حمام از قناتی که از قسمت بالای شهر نشأت می گرفته و از داخل حمام عبور می کرده تأمین شده و از طرف دیگر خارج می شد.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما