دَمَق شهری در شهرستان رزن در شمال استان همدان است.

وجه تمسه

بنا به شواهد وقرائن ، سادات یا میران منصوب به حضرت زین العابدین (ع) که به زبان عربی تکلم می کردند وبدلیل آزار حاکمان وقت به ایران آمدند . تعدادی در دمق قسمت (ماء فی دره ) وتعدادی درمحله میرسلیمان مسجد جامع فعلی سکنی گزیدند. اما ترک زبانان شیعه که پس از سادات درزمان ورود ترکان به ایران از سوی آسیای صغیر وسوریه که درسده ۵و۶ به همدان آمده بودند دردمق ساکن شدند ودرزمان حکومت صفوی درقرن ۹ هجری که درشمال غربی ایران گردآمده بودند باعث گسترش زبان ترکی گردیدند.

حمام دمق

این بنا در شهر دمق در فاصله ۲۲ کیلومتری از رزن واقع شده است.دارای ۴۰۰ متر مربع مساحت بوده و مصالح به کار رفته در آن آجر،خشت،گل و ساروج می باشد.در رختکن قسمت های مختلفی از جمله عروس نشین،شاه نشین،دختر نشین و غیره تعبیه شده است.

جاهای دیدنی دمق

این حمام بدون ستون بوده که بعد از اجرای پی و دیوار به صورت طاق ضربی درآمده است.در گذشته آب حمام از قناتی که از قسمت بالای شهر نشأت می گرفته و از داخل حمام عبور می کرده تأمین شده و از طرف دیگر خارج می شد.

منبع : wikipedia،edison
نویسنده

یک نظر بنویسید