شَلمان يکی از شهرهای استان گيلان است که بخشی از جاهای دیدنی گیلان را تشکیل میدهد که اين شهر در بخش کومله شهرستان لنگرود قرار دارد.شهر شلمان همانند ساير مناطق گيلان شمال ناحيه ای آبرفتی است كه بين دامنه های شمالی كوههای البرز وسواحل دريای خزر قراردارد و از آبرفت رودهای جاری در اين منطقه بوجود آمده است وجزء بخش جلگه های باريك شرقی وغربی جلگه ی گيلان واقع شده است . مردمان شلمان به «گويش گيلکی شرق گيلان» (لهجه شلمانی) صحبت میکنند. «برنج» محصول عمدهٔ شلمان و پرورش کرم ابریشم نیز در آن رونق خاصی دارد.

بازار محلی شلمان

دوشنبه بازار شلمان نیز، نزدیک به یک دهه‌است که در روزهای دوشنبه، به سبک و سیاق سایر بازارهای محلی گیلان، در مرکز این شهر برگزار می‌شود.

آب وهوا

آب وهوای شلمان متأثر از وجود كوهستان البرز ودريای خزر می باشد كه دارای نوع خاص آب وهوا يعنی معتدل خزری است.

دیدنی های شلمان

نام شهر و وجه تسميه آن 
لغات شال در فرهنگ گيل به هر چيز تقلبی وغير اصلی وهمچنين نام شغال ويا بافته ای از پشم پارچه پشمی اطلاق می شود ودر گيلان روستاهای زيادی با پسوند و پشيوند شال وجود دارد از قبيل دهشال ، كوشال شه ، شال گوراب و…شال كار در ناحيه ی قوام به نام شلمان معروف است همچنين در لهجه ی گيلكی به تيرهای برق شلمان گفته می شود كه بر گرفته از فرهنگ روسيه می باشد بنا براين اطلاعات گذشتگان در ناميدن اين شهر به نام شلمان دو نظريه وجود دارد كه عبارتند از :
الف : نظريه اول حكايت ازآن دارد كه نوعی درخت در اين منطقه بوده كه هنگام جنگ توسط روسها برای انتقال نيروی برق از آن استفاده می كردند واين اسم از اين زمان بر روی اين شهر مانده است.
ب : نظريه ی دوم حكايت از آن دارد كه در زمانهای خيلی قديم بر روی شلمان رود كه از وسط اين شهر عبور می كند جهت انحراف آب آن برای مزارع كشاورزی بر روی اين رودخانه سد می بستند كه مكان آن هم در محل كنونی جاده ی لنگرود ، رودسر می باشدو از انجائيكه در لهجه ی گيلكی به سد يا آب بند اصطلاح شل وبس گفته می شود كه اسم اين روستا هم از دوكلمه شل به معنی سد ومان كه پسوند مكان می باشد تشكيل شده است .

  سفر به روستای زیبای مایستان

بناهای تاريخی وامكان متبركه 

از جمله ی آثار تاريخی می توان بناهای متبركه موجود در آن را نام برد كه مهمترين آنان مقبره ی شاه اوياء در شرق شلمان است ودر ساحل چپ شلمانرود در باغات توت واقع گرديده است و زيارتگاه معتبری برای اهالی شهرها وروستاهای دور ونزديك می باشد .

از جمله بنای تاريخی ومتبركه می توان مقبره ی سيد علی كيا از خاندان آل كيا را نامبرد كه در شمال غرب شلمان در بين باغات چای واقع گرديده است وبه روايت آمده است كه اين مرد مؤمن در همين حوالی با كوتل شاه و چهل گوش در زمان امويان جنگيده و به شهادت رسيده است.

از جمله ی آثار ديگر می توان مقبره ی آقاسيد جلال در جنوب شلمانرود سر راه جاده شلمان ، املش را نام برد همچنين مقبره ی آقا سيد كريم واقع در مركز شلمان را ذكر كرد. از جمله آثار تاريخی ديگر ستونها و خشتی پل قديمی شلمان كه در زير پل ارتباطی جاده ی لنگرود ورودسر باقی مانده است را ذكر كرد كه اولين كارخانه شالی كوبی آبدنگ نيز در شلمان در همين مكان قرار گرفته بود كه آثار كمی از آن نيز باقی مانده است.

مناطق دیدنی شلماش گیلان

پل خشتی شلمان

«خشتِ پلِ شلمان رود» بر سر راه قديم بر روی رودخانه شلمان. از اين پل که ظاهراً 4 دهانه داشته‌است، آثاری در 100 متری جنوب پل بتونی و آهني کنونی، نرسيده به زمين فوتبال شلمان ديده می شود.

دیدنی های شلمان

رودخانه شلمان رود

این رودخانه در شهرستان لنگرود و رودسر جاری است و نام خود را از شهر شلمان که از میانۀ آن جریان دارد، گرفته است و مهم ترین سکونت گاه های انسانی آن شهرهای املش، شلمان و اطاقور است. سرشاخه های این رودخانه از کوه های عطاکوه، سراش، کهلستونی، کاکوه، تیرین، پونسی، شیش لو، ضیاکوه، شهگان، سیدسرا، شاه نشین، ناتیش کوه و هالی دشت سرچشمه می گیرد. آبادی های لیارود، بلوردکان سنگ تاش، حسین آباد، گرسگ، لات لیل، گلستان محله، چهارده، ولیسه و حسین آباد در حاشیۀ این رودخانه قرار گرفته اند. رودخانۀ شلمان رود از دو شاخۀ اصلی شمالی و جنوبی تشکیل شده است.

  معرفی کوه درفک ، بام استان گیلان

شاخۀ شمالی، رودخانۀ بارکیلی رود و شاخۀ جنوبی، شاخۀ اصلی شلمان رود یا بلوردکان (کل چال) است. این دو رودخانه، در جنوب آبادی خرشتم به هم می پیوندند و شاخۀ واحد شلمان رود را شکل می دهند. در این بخش مردم بومی به این آبراهه «خرشتم رود» می گویند. رودخانۀ شلمان رود در ادامۀ مسیر به سمت دریای کاسپین، رودخانۀ اردستان را در شمال آبادی لُهداربن دریافت می کند و در شمال همین محل با تشکیل پیچان رودی نمونه، تغییر جهت داده و در مسیری با جهت شمال غرب سوی حرکت می کند.

دیدنی های شلمان

رودخانۀ شلمان رود پس از عبور از آبادی حسین آباد به نام «له له رود» شناخته می شود. و در ادامۀ مسیر با همان جهت به رودخانۀ چمخاله پیوسته و با تشکیل مسیری مشترک، به دریای کاسپین می ریزد. رودخانۀ شلمان رود پس از اینکه تبدیل به کانال واحدی می شود، در طی مسیر خود به سمت دریای کاسپین، دارای چندین پیچان رود ویژه، مانند پیچان رود خلیفه محله و پیچان رود شمال شرقی شهر شلمان است.

در ادامه پس از شهر شلمان، مسیر شلمان رود دارای چند پیچان رود بسیار زیبا است که در میان تمام رودهای گیلان منحصر به فرد است؛ مانند پیچان رودهای جنوب آبادی دریاکنار رودسر و پیچان رودهای جنوب روستای حسین آباد رودسر که نقطۀ اوج تکامل این اشکال زمین شناسی هستند.

ایستگاه های آب شناسی شلمان، اطاقور و کلچال و ایستگاه تبخیرسنجی شلمان (با میانگین بارش سالیانۀ ۱۱۸۰ میلی متر) و باران سنج کل چال در این حوضۀ آبریز واقع شده است. پل خشتی بلوردکان و پارک جنگلی له له رود و منطقۀ گردشگری هالی دشت و خسیل دشت از جاذبه های این حوضۀ آبریز است.

منبع : gilantourist،wikipedia،langaroud
نویسنده

یک نظر بنویسید