بخش شاهو یکی از بخش‌های تابعه شهرستان روانسر در استان کرمانشاه در غرب ایران است . این شهر یکی از جاذبه های دیدنی این منطقه و استان کرمانشاه به شمار می رود و با داشتن طبیعتی بکر و زیبا یکی از جاذبه های توریستی منطقه محسوب می شود.

تقسیمات کشوری

دهستان منصورآقایی
دهستان قشلاق
دهستان قوری قلعه

شاهو

روستای منصورآقايی

روستای منصورآقایی دارای آب وهوای معتدل وكوهستانی می باشد، زمستانها به علت بارندگی برف زياد عبور ومرور برای مردم اين بخش مخصوصا دانش آموزان بسيار سحت می باشد به طوری كه درسال ۱۳۷۵حداقل ۱.۵متر برف باريدكه بامشكلاتی ازجمله قطعی برق تلفن وعبورماشين ها مواجه شد هرسله به علت سرما مدارس اين بخش به طور متوسط ۱ماه تعطيل می شود دراواخر سال هوای بهاری ورفتن برای كوههای اين بخش بسيار جذاب ميباشد وجود سرسبزی ها وگل وگياهان داروی وغذايی دراين كوهها گردشگران زيادی رابه  خود جذب كرده است.

شاهو

شغل اكثر مردم روستا تاقبل از بخش شدن بيشتر به كار دامداری وكشاورزی مشغول بودنند ،اما بعداز به اصطلاح شهر شدن بيشتر مردم يا۷۰%درصد شغل دامداری راكنار گذاشتند وبه كار آزاد روی آوردنند ودامداری به كمترين ميزان خود رسيده است ازلحاظ آموزشی دارای يك دبستان ،راهنمايی ودودبيرستان دوخترانه وپسرانه می باشد همچنين دارای يك كتابخانه كه دروسط دوروستا واقع می باشد.

منبع : dornatrip،wikipedia
نویسنده

یک نظر بنویسید