نگین‌شهر شهری است در استان گلستان ایران. این شهر از توابع شهرستان آزادشهر این استان است. نگین شهر با وسعت ۷۰۰ هکتار درشرق استان گلستان درفاصله ۵ کیلومتری رشته کوه البرز وشمال شهرستان آزادشهر وفاصله ۱۰کیلومتری جنوب شهرستان گنبد واقع شده وفاصله آن با مرکز استان ۸۰ کیلومتر می باشد.

شهر نگین‌شهر از ادغام چهار نقطه جمعیتی نظام‌آباد، ممی زیتونلی وهیوه چی (پورجان) به‌وجود آمده و بنیان‌گذار این محله ها (محله هیوه چی (پورجان)) یکی از بزرگان طایفه هیوه چی بوده است و پیشهٔ بیشتر مردم آن کشاورزی ودامداری است.در این شهر طوایفی چون خمر، فراهی، ته کر، شهرکی، صیادی، کریم کشته، تکر، زور، نعیمی، کاغذلو، آذری، صادقلو، بذرافشان زندگی می‌کنند.

نگین شهر

ویژگی های طبیعی نگین شهر

ازنظر طبیعی در دشت واقع شده،عوارض طبیعی درشرق وجود یک رودخانه (کال مرده قره سو)ودرغرب نیز (کال مرده) قراردارد هر در هردوی آنها کشاورزی وکشت شالی انجام می گیرد.ازنظر موقعیت در۵۵٫۱۶۵۸ شرقی و۳۷٫۱۴۱۱ درجه شمالی واقع شده است.ارتفاع ازسطح دریا ۹۹متر وازنظر آب وهوایی درمنطقه معتدل ومرطوب قراردارد.درآمد اکثریت مردم ازطریق کشاورزی ودامپروری می باشد.که دربخش کشاورزی محصولاتی نظیر گندم،شالی،کلزا،محصولات باغی وصیفی جات کشت می شود.نگین شهر شهر کوچکی از استان گلستان است که شامل جاذبه های کمی از این استان را دربر دارد.

منبع : wikipedia
نویسنده

یک نظر بنویسید