زاغه نام شهری است در استان لرستان. این شهر مرکز بخش زاغه از توابع شهرستان خرم‌آباد است .نام این بخش ممکن است به دلیل تولید گندم و ذخیره آن در این محل باشد. همچنین ممکن است نام آن وجود انبار یا قرارگاهی نظامی در آن باشد. اهالی زاغه با زبانهای لری و لکی تکلم می‌کنند. زاغه دارای آب و هوایی سرد و کوهستانی است. گردنه زاغه در این منطقه قرار دارد.  زاغه بر سر شاهراه تهران – خوزستان در فاصله شهرهای بروجرد تا خرم‌آباد قرار گرفته‌است.

معرفی شهر زاغه-

طوایف ساکن در منطقه زاغه عبارتند از:

بیرانوند
باجلوند
دالوند
ساکی
قایدرحمت
پیامنی
رشنو
رازانی
سادات آهو قلندری

منبع : wikipedia
کوله پشتی
نویسنده

یک نظر بنویسید