شهر زهره با مساحتی در حدود 1020 کیلومتر مربع در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد. این شهر از شمال و شمال شرقی به شهرستان امیدیه، از جنوب به شهرستان هندیجان، از مغرب به شهرستان بندر ماهشهر و خلیج فارس و از قسمت شرق به رودخانه زهره محدود  می شود. شهر زهره در حد فاصل شهرستان های بندر ماهشهر و هندیجان قرار گرفته است. این شهر مرکز بخش چم خلف عیسی بوده و طبق آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 1388 دارای جمعیتی در حدود 1352 نفر می باشد. شهر جدیدالتأسیس زهره در بهمن ماه سال 1384 با تصمیم دولت نهم و انجام تقسیمات جدید کشوری از دهستان به شهر تغییر وضعیت داده و بدین ترتیب نام تاریخی و خاطره انگیز چم خلف عیسی به شهر زهره که بر گرفته از رودخانه زهره است، تبدیل گردید.

زهره

برابر مطالعات انجام گرفته و با همت مسئولین محلی و با توجه به موقعیت مهم این شهر در حد فاصل شهرستان های هندیجان، بندر ماهشهر و امیدیه و نیز نزدیکی سایر مناطق به امکانات این شهر، آتیه ای درخشان در انتظار این شهرخواهد بود.

منبع : afsus.persiangig
نویسنده

یک نظر بنویسید