مرزی‌کلاً یکی شهرهای کوچک استان مازندران ایران است. این شهر، مرکز بخش بابل‌کنار شهرستان بابل است. شهر مرزی‌کلا در جنوب شهرستان بابل واقع شده‌است و بیش از ۳۳ روستا را شامل می‌شود که روستاهای سیادرکا، مرزیکلا، پیتکا و رئیس‌کلاً در بخش مرکزی آن قرار دارند.

معرفی شهر مرزیکلا

جادهٔ گنج افروز (بابل‌کنار) از دل این شهر می‌گذرد. شغل مردم شهر مرزیکلا مانند روستاهای مجاور کشاورزی است. مردم مرزیکلا به زبان مازندرانی گویش می کنند.

منبع : wikipedia
نویسنده

یک نظر بنویسید