پیشین یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. پیشین در ۸ کیلومتری مرز پاکستان قرار دارد و سدی نیز به نام سد پیشین در چند کیلومتری آن ساخته شده است.

شهر پیشین در 8 کیلومتری مرز پاکستان و در شهرستان سرباز در سال 1380 از دهستان به شهر ارتقاء پیدا کرد و در سال 1381 شهرداری مستقر گردید .

با توجه به آمار سال 1390 جمعیت شهر پیشین 13690 نفر و مطابق با طرح تفصیلی دارای 759 هکتار محدوده شهری و همچنین حدود 800 هکتار حریم شهری میباشد .

بیشترین فعالیت مردم پیشین کشاورزی و باغداری میباشد و عده‌ای از مردم در بازارچه مرزی پیشین در امر صادرات و واردات فعالیت دارند.

معرفی شهر پیشین در استان سیستان و بلوچستان

بخش پیشین دارای دو دهستان دشت پیشین و زردبن است . آثار تاریخی پست قدیمی پیشین دبستان مالک اشتر قلعه پیشین و چند قبرستان قدیمی میباشند .

پیشین دارای گمرک مرزی و همچنین بازارچه مرزی میباشد و همچنین تردد مردم ساکن پیشین با گذر مرزی انجام می شود . عبور و مرور مرزی بصورت قانونی و از طریق صدور گذر مرزی توسط هنگ مرزی جکیگور انجام میشود .

منبع : joox
نویسنده

یک نظر بنویسید