معرفی هفت چشمه در استان لرستان

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

هفت چشمه روستایی از توابع بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان ایران است. مردم این شهر از ایل کاکاوند هستند و به زبان لکی تکلم می کنند. زبان لکی از جمله زبانهایی است که به جامانده زبان پهلوی و ایران باستان می باشد. ارتفاع این شهر نمودی از هوای سرد آن می باشد. تابستانهای خنک و زمستانهای سرد دارد.

شهر هفت چشمه بر سر راه ارتباطی نورآباد به هرسین قرار دارد. حدوداً ۳۸ کیلومتر تا مرکز شهرستان ، ۱۰ کیلومتر تا هرسین،۵۸ کیلومتر تا کرمانشاه و ۱۱۲ کیلومتر تا خرم آباد فاصله دارد.

هفت چشمه

هفت چشمه در طول جغرافیایی ۴۵ دقیقه و ۴۷ درجه و در عرض جغرافیایی۱۳ دقیقه و ۳۴ درجه قرار دارد و در سال ۱۳۹۰ به شهر تبدیل شد.ارتفاع این شهر بیش از ۲۰۰۰ متر است .

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید