جاذبه طبیعی رودخانه گرمابدشت

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

رودخانه گرمابدشت که از جاذبه های جلین بوده در جنوب شهر جريان دارد که سرچشمه اين رودخانه كوه‌های البرز شرقی است. دو مسير جلین سفلی و اسلام آباد در قسمت شرقی و غربی شهر شكل گرفته است و با توجه به وجود باغات و اراضی زراعی مرغوب در اطراف شهر و در امتداد اين مسير احتمال اينكه توسعه شهر متاثر از اين مسيل باشد زیاد است. در امتداد اين مسير بيشتر اراضی زراعی و باغات منطقه استقرار يافته است.در منطقه گرگان به واسطه شرايط اقليمی و طبيعی و بستر مطلوب، كمتر سكونتگاهی را می توان يافت كه ساختارش متاثر از عناصر طبيعی نباشد، جريان رود در نزديكی سكونتگاه‌ و منظر بكر دشت از اصلی ترين شاخصه‌های منظر طبيعی شهر محسوب می شوند كه به نوعی علت اصلی شكل‌گيری و تداوم شهر را سبب می شوند.

جاذبه طبیعی رودخانه گرمابدشت

رودخانهٔ‌ گرماب‌دشت از تلاقى آب «چل‌چلی» با ريزابه‌‌اى که از دامنهٔ شمال غربى کوه «يزدکی» واقع در منطقهٔ اسب چر سرچشمه گرفته است، ‌ در نقطه‌اى به فاصلهٔ ۲۷ کيلومترى جنوب شرقى گرگان تشکل مى‌گردد و به نام رودخانهٔ باغشاه از درهٔ جنوبى کوه «اولنگ» رو به غرب روان مى‌گردد. در منطقه‌اى به نام سفالين با آب قزاق مخلوط مى‌شود و پس از عبور از گرماب‌دشت به همين نام تغيير نام داده و در دامنهٔ غربى کوه اولنگ با آب جوزولى پيوند مى‌يابد و رو به سوى روستاى توسکستان از منطقهٔ غوله‌سنگ عبور مى‌کند. پس از عبور از دامنهٔ غربى تپهٔ ابراهيمو به دشت گرگان وارد مى‌شود. در اين منطقه نخست با رودخانهٔ «ديه‌دار» مخلوط مى‌گردد و پس از عبور از روستاهاى فيض‌آباد و آلو کلاته به رودخانهٔ‌ قره سو مى‌ريزد.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید