رودخانه گرمابدشت که از جاذبه های جلین بوده در جنوب شهر جریان دارد که سرچشمه این رودخانه کوه‌های البرز شرقی است. دو مسیر جلین سفلی و اسلام آباد در قسمت شرقی و غربی شهر شکل گرفته است و با توجه به وجود باغات و اراضی زراعی مرغوب در اطراف شهر و در امتداد این مسیر احتمال اینکه توسعه شهر متاثر از این مسیل باشد زیاد است. در امتداد این مسیر بیشتر اراضی زراعی و باغات منطقه استقرار یافته است.در منطقه گرگان به واسطه شرایط اقلیمی و طبیعی و بستر مطلوب، کمتر سکونتگاهی را می توان یافت که ساختارش متاثر از عناصر طبیعی نباشد، جریان رود در نزدیکی سکونتگاه‌ و منظر بکر دشت از اصلی ترین شاخصه‌های منظر طبیعی شهر محسوب می شوند که به نوعی علت اصلی شکل‌گیری و تداوم شهر را سبب می شوند.

جاذبه طبیعی رودخانه گرمابدشت

رودخانهٔ‌ گرماب‌دشت از تلاقى آب «چل‌چلی» با ریزابه‌‌اى که از دامنهٔ شمال غربى کوه «یزدکی» واقع در منطقهٔ اسب چر سرچشمه گرفته است، ‌ در نقطه‌اى به فاصلهٔ ۲۷ کیلومترى جنوب شرقى گرگان تشکل مى‌گردد و به نام رودخانهٔ باغشاه از درهٔ جنوبى کوه «اولنگ» رو به غرب روان مى‌گردد. در منطقه‌اى به نام سفالین با آب قزاق مخلوط مى‌شود و پس از عبور از گرماب‌دشت به همین نام تغییر نام داده و در دامنهٔ غربى کوه اولنگ با آب جوزولى پیوند مى‌یابد و رو به سوى روستاى توسکستان از منطقهٔ غوله‌سنگ عبور مى‌کند. پس از عبور از دامنهٔ غربى تپهٔ ابراهیمو به دشت گرگان وارد مى‌شود. در این منطقه نخست با رودخانهٔ «دیه‌دار» مخلوط مى‌گردد و پس از عبور از روستاهاى فیض‌آباد و آلو کلاته به رودخانهٔ‌ قره سو مى‌ریزد.

منبع : vista
نویسنده

یک نظر بنویسید