مسجد جامع کنگاور از جاذبه های مذهبی شهر کنگاور استان کرمانشاه می باشد.

مسجد جامع کنگاور در محله پشت قلعه کنگاور واقع است. بنای شبستان قدیمی که از شبستان فعلی کوچکتر بوده، مستطیل شکل بوده و ۱۸ فیلپای چهارگوش به ابعاد هر ضلع ۱ متر در سه ردیف شش عددی در میان آن بوده است. برروی فیلپاها و اضلاع جانبی، طاق‌های جناغی و سپس بر روی آنها، طاق های قوسی دو پوسته زده بوده‌اند.

معرفی مسجد جامع کنگاور

بنای اصلی این مسجد بر اثر زلزله سال 1336 به کلی از بین رفته و به جای آن بنای جدیدی احداث شده، که مسجد جامع امروز (دهه یک هزار و سیصد و پنجاه) کنگاور نامیده می شود.

ساختمان مذکور بنایی مستطیل شکل بوده که با اجازه مرحوم آیت اله العظمی بروجردی (ره) ساخته شده و دارای سنگ بنا بوده که تذکری در این سنگ بنا به ورود کنندگان به مسجد داده شده که به این شرح است: « تذکر لازم بر واردین تمام ایوان و دو زاویه ی طرفین جزء مسجد است، رعایت احکام مسجد لازم است.

الاحقر خادم اهل العلم محمد باقر العراقی 14 شعبان المعظم 1378» شبستان قدیمی این مسجد از شبستان بنای جدید، کوچک تر و مستطیل شکل به درازای 12 و پهنای 8 متر بوده که بعد از تجدید ساختمان به درازای ان اضافه شده است. هیجده فیل پای چهارگوش به ابعاد 100 در 100 سانتی متر در سه ردیف شش عددی در میان شبستان قدیمی بوده است که بر روی فیل پاهای غربی شبستان مسجد زنانه را تشکیل می داده است، این مسجد به وسیله پنجره های چوبین مشبک پرکار از مسجد مردانه جدا می شود. سطح مسجد زنانه 125 سانتی متر از سطح مسجد مردانه بلندتر بوده و در ورودی به مسجد مردانه در دو طرف ضلع غربی قرار داشته است.

منبع : kermanshah.isna
کوله پشتی
نویسنده

یک نظر بنویسید