زرین‌رود یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش بزینه رود شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵۷۶۴ نفر بوده است.

بخش بزینه رود شامل یک واحد شهری به نام زرین رود می‌باشد.

جمعیت بخش ۳۲۰۰۰ نفراست که ۷۶۲۳ خانوار می‌باشند.۴۹۵۶نفر درشهر و مابقی در روستاها ساکن هستند.

معرفی شهر زرین رود استان زنجان

این بخش از شمال به بخش مرکزی خدابنده و از جنوب به شهرستان کبودرآهنگ و از شرق به شهرستان رزن و از غرب به بخش افشار خدابنده منتهی می‌شود.

منبع : wikipedia
نویسنده

یک نظر بنویسید