معرفی شاهدشهر  استان تهران

معرفی شاهدشهر استان تهران

شاهدشهر یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد.

جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۵۵۴۴نفر بود.

این شهر با پیوستن سه روستای علی‌آباد درازه، درازه و شهسواری تشکیل شده و اکنون روستاهای محمودآباد و خلج‌آباد هم در محدوده شهری شاهدشهر قرار دارند.

برات‌آباد، فردوس، ویره، رامین، دروازه عباس‌آباد فردوس از روستاهای پیرامونی این شهر هستند.

شهر شاهدشهر در سال ۱۳۸۲ کم‌ترین درصد اعتبارات عمرانی را در میان ۹ شهر شهرستان شهریار دریافت کرد.

معرفی شاهدشهر  استان تهران

این شهر هم‌چنین با معضل مهاجرت بی‌رویه و رشد بالای جمعیت روبروست.

دیدگاه خود را بنویسید