این شهر مرکز بخش هلیلان در استان ایلام است ، و محل داد و ستدهای اقتصادی و اجتماعی وتبادلات تجاری، اداری، فرهنگی بوده است در سال 1384 توحید یک شهر شناخته شد و با احتساب جمعیت شهر کهره و روستای کزآب که به آن الحاق شده است جمعیتی  حدود 12000هزار نفرداراست و همچنین  بیش از 3000 خانوار سکنه دارد.

بخش هلیلان بیش از سی هزار نفر جمعیت دارد و مرکز این بخش شهر توحید می باشد که از پیوستن کهره و کزآباد به وجود امده در سال 1391 شهر  کهره به این شهر پیوست تصویر زیر موقعیت مکانی و پیوستن این دو شهر را نشان میدهد.

موقعیت مکانی مرکزی شهر توحید طوریست که  ازنظر جغرافیایی در میان بخش هلیلان قرار دارد.

توحید

این شهر موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی نسبت به سایر مناطق تابع خود و همچنین استان های همجوار مانند کرمانشاه ایلام و لرستان دارد و قرارگرفتن درمسیر  عبورمسافرین وزائرین ازمسیرجاده قدیم کرمانشاه  به بخش هلیلان این شهر را به مکانی باظرفیتها و پتانسیل هایی بالقوه جهت توسعه وتعالی نموده است.

نویسنده

یک نظر بنویسید