این شهر مرکز بخش هلیلان در استان ایلام است ، و محل داد و ستدهای اقتصادی و اجتماعی وتبادلات تجاری، اداری، فرهنگی بوده است در سال ۱۳۸۴ توحید یک شهر شناخته شد و با احتساب جمعیت شهر کهره و روستای کزآب که به آن الحاق شده است جمعیتی  حدود ۱۲۰۰۰هزار نفرداراست و همچنین  بیش از ۳۰۰۰ خانوار سکنه دارد.

بخش هلیلان بیش از سی هزار نفر جمعیت دارد و مرکز این بخش شهر توحید می باشد که از پیوستن کهره و کزآباد به وجود امده در سال ۱۳۹۱ شهر  کهره به این شهر پیوست تصویر زیر موقعیت مکانی و پیوستن این دو شهر را نشان میدهد.

موقعیت مکانی مرکزی شهر توحید طوریست که  ازنظر جغرافیایی در میان بخش هلیلان قرار دارد.

توحید

این شهر موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی نسبت به سایر مناطق تابع خود و همچنین استان های همجوار مانند کرمانشاه ایلام و لرستان دارد و قرارگرفتن درمسیر  عبورمسافرین وزائرین ازمسیرجاده قدیم کرمانشاه  به بخش هلیلان این شهر را به مکانی باظرفیتها و پتانسیل هایی بالقوه جهت توسعه وتعالی نموده است.

منبع : holeylan.blogfa
نویسنده

یک نظر بنویسید