معرفی شهر جوادآباد

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

جوادآباد یکی از شهرهای استان تهران است .

شهر جوادآباد، مركز بخش ‌جوادآباد و جنوبی‌ترین‌ شهر در شهرستان‌ ورامین‌. در ارتفاع 840 متری ‌از سطح‌ فاصله‌ آن ‌با تهران ‌حدود 54 كیلومتر است‌. بیشترین ‌دمای ‌آن ‌در تابستانها ْ44، كمترین ‌آن ‌در زمستانها ْ6- و میانگین ‌بارش‌ سالانه ‌آن‌180 میلیمتر است‌ .
آبادی‌ جوادآباد، در 3 اسفند 1372، به ‌شهر تبدیل ‌شد و نام ‌آن ‌به‌ جوادیه ‌تغییر یافت‌ . در 30 بهمن ‌1379، طبق ‌تصویبنامه‌ هیئت‌وزیران‌، دوباره ‌نامش‌ جوادآباد گردید . در سال 1375 ش‌، جمعیت ‌آن 836 ، 3 تن ‌بود . قالیچه ‌بافی ‌در بین‌ اهالی‌ این ‌شهر از اهمیت ‌فراوانی ‌برخوردار است‌ .

شهر جوادآباد، كه‌ در دوره‌ قاجار (1210ـ1344) جوادیه‌ نامیده ‌می‌شد، منسوب‌ به ‌سید جواد ظهیرالاسلام‌ فرزند سید زین‌ العابدین ‌امام‌ جمعه‌ تهران‌ از علمای‌ دوره‌ قاجار در این ‌منطقه ‌است‌ . این‌ شهر در منطقه‌ قدیمی ‌بهنام‌، كه‌ نخستین‌ بار در سده ‌هشتم‌ حمداللّه ‌مستوفی‌ (ص‌53)، آن‌ را با شصت‌ دیه‌ از نواحی‌ ولایت ‌ری‌ وصف‌ كرده ‌است‌، قرار دارد .

معرفی شهر جوادآباد

توضیح کلی وضعیت اقتصادی

قالیچه ‌بافی ‌در بین‌اهالی‌ این ‌شهر از اهمیت ‌فراوانی ‌برخوردار است‌ . شهرستان ورامین و به ویژه منطقه جواد آباد، یکی از اصلی ترین قطب های تولید اردک است که بخش عمده نیاز کشور به گوشت اردک را تامین می کند. تا حدود 25 سال قبل، اکثر واحدهای پرورش طیور در این منطقه به تولید مرغ بومی مشغول بودند. اما به مرور با مشخص شدن سازگاری بالای اردک با آب و هوای ورامین و نیز هزینه پایین پرورش آن، گرایش تولید کنندگان به سوی پرورش اردک سوق یافت تا اینکه امروز منطقه جواد آباد به یکی از اصلی ترین قطب های پرورش اردک تبدیل شده است . همچنین منطقه جوادآباد قطب کشاورزی استان تهران محسوب می‌شود و در کشت غلات حرف اول را می‌زند .

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید