شهر امام یا دزآب شهری است از شهرهای شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان. این شهر در بخش مرکزی شهرستان دزفول قرار گرفته‌است.

با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب وزرای عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی این شهر از دزآب به شهر امام تغییر نام داد.

جمعیت شهرامام قریب به ۱۱٬۳۹۳ می‌باشد.

دین و مذهب مردم این شهر شیعه است. شغل اکثر مردم این شهر کشارزی و دامپروری است.

دزآب

شهرامام مناطق گردشگری زیبایی هم دارد که می‌توان به چم قله، دوگده، گیروب،تپه بالنگان و بیاتیان نیز اشاره نمود.

منبع : wikipedia
نویسنده

یک نظر بنویسید