معرفی شهر سیس

معرفی شهر سیس

سیس یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شبستر قرار دارد. این شهر در ۱۴ کیلومتر شبستر واقع شده‌است.

سیس یر پایه سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیتی برابر با ۱۰۹۰۰ نفر داشته‌است.

سنگ قیزیل‌داشن، مزار پیر رجب و مسجد محمد حنیفه از دیدنی‌های تاریخی سیس است. دامنه میشو و چشمه‌های آن و طبیعت ظهرآباد نیز از دیدنی‌های طبیعی آن است.

بابانورالدین سیسی از عارفان نامدار اهل سیس می‌باشد.

معرفی شهر سیس

سابقه تاریخی شهر سیس

با توجه به منابع موجود و آن چه از قرائن و آثار استنباط می گردد بنای این شهر و سکونت در آن به تاریخ قبل از اسلام بر می گردد. همان طوری که در کتب تاریخی ذکر شده لشکرکشی  هشتم سارگن دوم در سال ۷۱۴ قبل از میلاد (یکی از پادشاهان آشور) به قلمرو آذربایجان بوده است و در این لشکرکشی ها ذکر شدن سیس به عنوان یکی از آبادی های مهم و بزرگ ارونق و انزاب از ایام قدیم دلالت بر سکون و آباد بودن آن است.

در زمانی که لشکر اسلام به سال ۲۲ هـ.ق برابر با ۶۴۲ میلادی جهت فتح آذربایجان به این دیار آمدند که در آن زمان در حواشی تبریز۵۰ قلعه وجود داشت که سیس در آن جا آمده است.

تاریخ و گذشته سیس از تاریخ آذربایجان جدا نیست.وقتی آذربایجان مورد حمله و لشکرکشی بیگانگان واقع می شد و در حمله و جنگ هایی که دولت عثمانی و روسیه به این منطقه داشتند خصوصاً جنگهای عثمانی و ایران در دوره حکومت صفویان (شاه اسماعیل سال ۹۰۷هـ.ق) و جنگهای روس در زمان فتحعلی شاه (سال ۱۲۴۳ هـ.ق -۱۳۲۸ هـ.ق) و در جنگ جهانی اول (۱۳۳۴هـ.ق) توسط روسیه و عثمانی و در جنگ جهانی دوم (۱۳۲۰ هـ.ش) نیروهای روسیه آذربایجان را مورد حمله و تهاجم قرار دادند و در این مواقع سیس نیز مورد غارت و تهاجم آنها قرار گرفته است. و بالاخره داستان های تلخ و شیرین زمان جنگهای آن دوران و ظلم و ستم قزاق های روس هنوز هم بر سر زبان های پدران و سالخوردگان این منطقه جاری می باشد و پناهگاههای قدیمی که در عمق زمین به عنوان جان پناه حفر گردیده اند و همچنین تونل و اشیاء مکشوفه از آن مربوط به دوران حکومت ایلکانین (قرن هشتم هـ.ق )گویای این مطلب می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید