قلندرآبادی شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در بخش قلندر آباد شهرستان فریمان قرار دارد. واژه قلندر آباد از دو بخش (قلندر) و (آباد) تشکیل شده (قلندر:۱- درویش بی قید در پوشاک و خوراک و طاعات و عبادات ۲- نوعی خیمه یک دیرکی و آباد. به معنی دایر برپا که به صورت پسوند در اخر نام‌های مکان در می‌آید به معنی بنا شده {معین دق ۲۷۲۲ و آخ ۵و۶}) و از این معانی بر می‌اید که این محل توسط شخصی که نامش قلندر بوده بنا شده‌است.

حمام قلندرآباد

این بنای تاریخی که دارای قدمتی بیش از 150 سال می باشد در بافت قدیم شهر قلندرآباد (جنوب شهر) واقع گردیده است.

قلندرآباد

حمام قلندرآباد که در دل زمین بنیانگذاری شده و از  بخش های چون سردر ورودی، سربینه، بینه، پاتون و خزینه های آب گرم و سرد تشکیل گردیده، تا سال 1386 دایر بوده است. این بنای تاریخی که نقش مهمی در حیات اجتماعی قلندرآباد و حومه دارد در سال 1394 با مشارکت اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فریمان و شهرداری قلندرآباد مرمت و کاربری فرهنگی به آن داده شد.

منبع : wikipedia،fariman.razavichto
نویسنده

1 نظر

یک نظر بنویسید