مرگنلر شهری در استان آذربایجان غربی در کشور ایران است.

این شهر دومین شهر شهرستان شوط است.

این شهر بر اساس مصوبه هئیت دولت در آذرماه سال ۱۳۸۶ از روستا به شهر ارتقا یافت.

بزرگراه بازرگان-تبریز از وسط این شهر عبور می کند.

زبان رایج در این شهر ترکی آذربایجانی است.

دین مردم این شهر اسلام و از اهل تشیع تشکیل شده است.

مرگنلر

وجه تسمیه

مرگن در ترکی قدیم به معنی کماندار است. الهه مرگن از خدایان ترکان باستان بوده و سوار بر اسب سفید و تیر و کمان داشته است.

منبع : wikipedia
نویسنده

یک نظر بنویسید