شهر چغادک در بخش مرکزی شهرستان بوشهر در فاصله ۱۵ کیلومتری مرکز استان بوشهر واقع شده است.

شهر چغادک با مساحت ۲۷۹هکتار به دو قسمت کوی غربی با مساحت ۱۰۰ هکتار و کوی شرقی با مساحت ۱۷۹ هکتار تقسیم می شود.

چغادک در سال۷۹ توسط هیات وزیران به عنوان شهر شناخته شد و جمعیت این شهر در حال حاضرقریب به۲۰۰۰۰  می باشد .

تاریخچه شهر چغادک

در ارتباط با با تاریخچه شهر چغادک ۲ روایت وجود دارد :

روایت اول:

زمان جنگ جهانی اول و حضور ارتش آلمان بر می گردد که نقطه ای که هم اکنون بعنوان شهر چغادک معروف می باشد در آن زمان به عنوان آخرین نقطه که هم اکنون بعنوان شهر چغادک معروف می باشد درآن زمان به عنوان آخرین نقطه حضور ارتش آلمان بوده است که در اصطلاح آلمان به نام چغدک(به معنی پایان راه)معروف بوده و بعداً در بین افراد بومی به چغادک تغییریافته است.

روایت دوم :

به زمان دورتر برمی گردد به طوری که محل کنونی در شهر تپه هایی وجود داشت که به اصطلاع محل این تپه ها به چغ معروف بوده است و روی تپه های مذکور نیز گیاهی به نام کتکه می رویده و این تپه ها به علت کوچک بودن به چغادک معروف شده بودند. که بعدها به نام روستایی که روی این تپه ها ایجاد گردید،نسبت داده شد.

چغادک

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر(جمعیت-زبان و مذهب)

دین:  از نظر دین ساکنان شهر چغادک پیرو دین اسلامی و همگی شیعه می باشند .

زبان:زبان اکثریت مردم چغادک بوشهری می باشد .اما دارای گویش های متفاوتی نیز می باشد چنانچه عربها،تنگستانیها،دشتی ها و مردمانی از  سایر شهرها  کشور و روستاهای اطراف نیز در این شهر ساکن هستند.

معرفی شهر ریز در استان بوشهر

خصوصیت اجتماعی: از لحاظ خصوصیات اجتماعی  شاهد ۲ تقسیم بندی می باشیم.

۱- چغادک شرقی

۲- چغادک غربی

منبع : sh-choghadak
نویسنده

یک نظر بنویسید