گِردَکْشانه شهری است در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران.

این شهر در میان شهرهای نقده و پیرانشهر واقع شده و جاده ارومیه به مهاباد از آن می‌گذرد.

مردم گردکشانه کردزبان و از ایل مامش هستند.

گِردَک و گرده در گویش محلی به معنی تپه است و در نامگذاری روستاهای منطقه زیاد به‌چشم می‌خورد.

زبان ساکنین کردی سوران و مذهب آنها سنی شافعی است.

گردکشانه

در قدیم

فرهنگ جغرافیایی ایران در جلد چهارم خود می‌نویسد:

گِردَکشانه دهی است از دهستان لاهیجان بخش حومه شهرستان مهاباد، واقع در ۵۰ هزار گزی جنوب باختری مهاباد و ۱۰ هزار گزی شمال باختری راه شوسه خانه به نقده. هوای آن معتدل و دارای ۱۳۵ تن جمعیت است. آب آنجا از رودخانه آواجیر تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات، توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی و راه آن ارابه‌رو است

منبع : wikipedia
نویسنده

یک نظر بنویسید