پل خشتی تجن گوکه

پل خشتی تجن گوکه

پل خشتی تجن گوکه از دیگر جاذبه های شهرستان آستانه اشرفیه که سالانه گردشگران زیادی را بسوی خود فرا می خواند.

این پل  مربوط به دوره قاجاریه است و مصالح بکاررفته درآن شامل آجر و ملات ساروج است این بنا باتوجه به عرض رودخانه دارای طول و ارتفاع بلندی نسبت به سایر پل های ساخته شده در منطقه مذکور است. طاق های جناقی با خیزکند اگرچه از ارتفاع پل کاسته است اما زیبایی خاصی به آن داده و یک دهانه اصلی در مرکز بیشترین سهم عبور آب را به عهده دارد. البته در هنگام طغیان و سیلابی شرق رودخانه، دهانه های کوچک اطراف در عبوردادن آب های اضافی نقش بسزایی داشتندساختن موج برگردان های پایه های پل در استحکام و شکستن امواج آب علاوه بر عملکرد خود زیبایی پل را دوچندان کرده است.

پل خشتی تجن گوکه

معماری پل خشتی تجن

در بازوی جنوبی یک اطاق و یک دهانه کوچک است. قطر طاق این دهانه از تیزی طاق  تا سطح پل ۶۵سانتی متر و پهنای این دهانه ۲متر است. اطاق بازوی شمالی، مربع شکل و به ابعاد  ۱۳۵ سانتی متر که در دو طرف پل دو در ورودی به پهنای ۶۳ و بلندی ۱۴۵ سانتی متر ارد. در دنباله این بازو هلال جناقی طاقی نظیر بازوی جنوبی است که فعلا زیر خاک است.این بخش از پل که زیر خاک رفته بوده، توسط میراث فرهنگی بیرون آورده شده و مرمت شده است. البته زیر پایه های پل از رسوبات تخلیه شده ولی حریم پل همچنان مملو از رسوبات رودخانه است.

مرمت این بنا

هرچند میراث فرهنگی در سال ۹۰ بخشی از آجرهای را تعویض و پل را مرمت کرده است، ولی رشد انجیرهایی که ریشه های خود را تا عمق ساروج رسانده اند؛ نگرانی تخریب را سرعت بیشتری می بخشد.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما