یکی از جاذبه های تاریخی شهربابک، آتشکده آذربغ نام دارد. بقایای آتشکده آذربغ در 30 کیلومتری شمال غرب شهربابک و در جاده انار به شهربابک بر بلندای تپه‌ای قرار گرفته است.

آتشکده آذربغ در جاده انار-شهربابک و در روستای خالی از سکنه «کهتو کرها» قرار دارد.آتشکده آذربغ در دوران پيدايش زرتشت و پادشاهان کيانی وجود داشته که پس از تخريب آن به دست اسکندر مقدونی، بابک پسر ساسان، زير نظر اشکانيان اين بنا را بازسازی می‎کند.

آتشکده آذربغ با پلانی متقارن و با ارتفاعی در حدود 9 متر از سنگ ساخته شده است که 4 درب ورودی در هر چهار طرف بنا دارد. بالای هر درگاه پنجره‌ای کوچک تعبیه کرده‌اند که بر زیبایی بنا می‌افزاید. سقف آتشکده آذربغ را به صورت گنبدی ساخته‌اند و دیوارهای داخلی را با گچ اندود کرده بودند.

آتشکده آذربغ ، آتشکده ای قدیمی در استان کرمان

گزيده‌ای کوتاه از تفسير نام پرستشگاه (آذربغ) از گذشته تا امروز به نام گنبد مير قطب الدين حيدر، که به لهجه توده مردم کنگ و نديک به گنبد سيدحيدر مشهور است.

اين مکان در دهکده کهتوکردها(کهتوکرها) وجود دارد. در شرق اين آتشکده و در رودخانه کنگ روستايي به نام آذربغ وجود دارد که امروزه به آدرباغ مشهور است.بر اساس برخي از منابع تاريخي، بابک ساساني فرزند ساسان و پدربزرگ مادري اردشير بابکان که حاکم ايران در اواخر حکومت اشکانيان بوده‌است، اين شهر را بنا نهاده‌است و به همين دليل آن را شهربابک ناميده‌اند.

آتشکده آذربغ ، آتشکده ای قدیمی در استان کرمان

گفته می شود در دوران آخرين پادشاه صفويه که افغان‌ها به سرکردگی محمود افغان به ايران يورش آوردند و پس از 7 سال فرمانروايی درايران وقتی که نيروهای افغانی می خواستند از شهربابک خارج شوند جنگی سخت ميان نيروهای افاغنه با سلحشوران شهربابکی در می گيرد کهدامنه آن جنگ تا دهکده خور ادامه پيدا می کند و بيشتر نيروهای افغانی در سرزمين شهربابک کشته می شوند و دژ نامی بهنوييه تخريب می شودو آتشکده آذربغ به توپ بسته می شود. در اين ميان فرمانروای شهربابک به نام ميرقطب‌الدين حيدر با پسرانش کشته و در محلی که آتشکده وجود دارد، مدفون می‌شوند.

منبع : alaedin.travel،recordhayeiran
نویسنده

یک نظر بنویسید