بر تيغهٔ کوهى در درهٔ «باريکه» سرطرهان کوهدشت که رود سيمره در آن جريان دارد، آثار يک دژ باقى مانده که به دژ زلال‌انگيز معروف است و از جاذبه های گردشگری کوهدشت محسوب میشود.

ساختمان دو طبقهٔ دژ، با سنگ قلوه و گچ ساخته شده است. سمت شرقى و جنوبى دژ، به رود سيمره منتهى مى‌شود که عبور از آن، با توجه به ارتفاع تيغهٔ کوه و ديوارهٔ دژ، ناممکن است. بيش‌تر ديوارهاى شمالى دژ باقى مانده‌اند، ولى نيمى از ديوار شرقى آن فرو ريخته است.

دژ زلال انگیز یکی از آثار دورهٔ ساسانى

در ديوار جنوبى و برج مانند دژ، دريچه‌اى به اندازهٔ ۲۴۵ ×۱۲۰ سانتى‌متر ساخته شده است که از آن رفت‌وآمد مى‌کرده‌اند.

از اين دريچه، يک راه مارپيچ که به تپهٔ باستانى پياره منتهى مى‌شود، ‌تحت کنترل قرار مى‌گرفته است. تنها راه منتهى به دژ، راهى باريک است که از قلهٔ کوه به سوى شمال دژ مى‌پيچد و سپس به طبقهٔ دوم آن مى‌رسد.در بدنهٔ کوه، چاهى تا سطح رود سيمره کنده شده که با آن، آب مورد نياز دژ، تأمين مى‌شده است.

ارتفاع سطح دژ تا بستر رود، نزديک به ۱۵ متر است. ظاهر اين دژ، نشان مى‌دهد که از آثار دورهٔ ساسانى است. سطح اين دژ را خاکى با قطر زياد پوشانده است.

منبع : lorestan.isna
نویسنده

یک نظر بنویسید