جرجافک از جاذبه های گردشگری زرند می باشد. جرجافک که به آن گرگاک هم می گویند یکی از مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای زرند بشمار می رود . این روستا که مرکز دهستان جرجافک نیز می باشد در فاصله ی ۳۵ کیلومتری غرب زرند قراردارد و دارای ۱۰۶۰ نفر جمعیت می باشد و از پنج محله ، محله ی شیخ ها، محله ی میان ده، محله ی پایین ده، خویط و دهنو تشکیل شده است . میوه جات جرجافک بخصوص سبزیجات و سیر آن معروف می باشد . ضمناً در سال های اخیر به عنوان یکی از روستا های طرح هدف گردشگری شهرستان انتخاب شده است.

معرفی روستای جرجافک

وجه تسمیه جرجافک وپیدایش تاریخی آن

در مورد چگونگی پیدایش و عمران روستای گرگاک سند مکتوب و شواهد و قرائن علمی وجود ندارد وتا کنون هم تحقیقی جامع پیرامون شناخت این روستا انجام نگرفته است لذا اولین پژوهشی است که پیرامون آن صورتمی گیرد وما سعیمان بر آن است که دیر این روستا بیشتر از این زیر غبار زمان مدفون نگردد وبرای اینکه در کارمان توفیقی حاصل کنیم به نقل قولهای گذشتگانمان پناه می بریم  لازم به یاد اوری است تمام نقل قولهای در اکثر آبادیها شبیه به هم نقل شده با اندک اختلاف جزئی.گرگان- گرگانک- جرجافک-جرجانک- براکوه-کدام یک صحیح است؟

این اسمهایی که با اندک تغییراتی بر روستا گذاشته شده است ولی سند تاریخی این اسامی به درستی معلوم نیست مردم می گویند ما یک گرگان داریم که یکی از شهرهای ایران است ویک روستا داریم که از لحاظ جغرافیایی وآب و هوایی شبیه شهر گرگان می باشد که ه گرگانک معروف است گرگانک اسم مصخر یعنی گرگان کوچک بحر این اسم باز هم دستخوش تغییر می شود که شرح ان در ذیل می اید آنچه تا کنون مانده است3 برادر به نامهای شاه علی-قوچ علی –گرگ علی –که حرفه دامداری داشتند وبه دنبال مرتع در حرکت بودند پس از گذشتن از کوهها و دشتها سر انجام وارد دهکده باصفا وسر سبز می شوند واز انجائیکه از لحاظ ابتامین بوده در انجا اقامت می کنند یکی از برادران بنام گرگ علی در حاشیه رودخانه ای که از کوه سرازیر میشود مستقر می گردد ونام انجا را گرگاک می گذارد.

  بهترین جاهای دیدنی گلباف

برادر دیگر  در جنوب آبادی گرگاک به حفر قناتی اقدام می کنند جهت پیدا کردن اب و زمین های را اباد ونام نجا را ده شاه علی می نامد که در اصطلاح مردم به((ده شالی ))معروف است که هم اکنون آثار ان از جمله درختان و چاههایی جهت حفر قنات در ان منطقه باقی است و برادر سومی به نام قوچ علی در ضلع ابادی گرگاک به شغل دامداری می پردازد ومشاهد می کند ابباریکی از کوه جاری می باشد وانجا را خیط می نامد خیط در لغت به معنای ((نخ باریک)) چونکه آب انچشمه کم ومانند یک رشته نخ از کوه سرازیر بوده وآنجا را خیط می نامد و اینک به نام خویت معروف استمجموع این سه ابادی گرگاک –ده شالی- خویت جرجافک قدیم را تشکیل می دهد اما چه عواملی منجر به ان شدکه اسم گرگاک به جرجافک تغییر یافت باز اثار مکتوب در دست ندارم آنچانکه از شواهد وقرائن بر می ایدقومی عرب وارد این روستا می شوند همچنانکه بیشتر روستا و شهر های  ایران در زمان حمله اعراب تغییرنام یافت  این روستا هم دستخوش تغییراتی فرهنگی شد از جمله تغییرات آن همانطور که پیداست در ادبیاتعرب حرف ((گ))وجود ندارد و گرگاک تغییر شکل می یابد که عربی آن می شود جرجافک که این اسم هماکنون هم بر این روستا باقی است ولی روستائیان همان اسم گرگاک را برای شناسایی بکار می برند.

منبع : sedayezarand
کوله پشتی
نویسنده

یک نظر بنویسید