قله شاهوار از جاذبه های مجن،بلندترين قله البرز شرقی و بلندترين قله و بام استان سمنان است و اين كوه مرز طبيعی بين دو استان سمنان و گلستان می باشد كه در نزديكی شهر شاهرود و در فاصله 25 كيلومتری (هوايی) شمال غربی اين شهر قرار گرفته است معمولا كوهنوردان از سه جهت جنوب ، غرب و شمال اين كوه را صعود ميكنند مسير جنوبی از كنار روستای نكارمن آغاز ميشود وطول مسير كوهپيمايی تا قله در حدود 11 كيلومتر می باشد.

قله شاهوار بلندترين قله البرز شرقیمسير غربی از كنار روستای تاش عليا شروع ميگردد كه اين روستا در 44 كيلومتری شهر شاهرود قرار دارد مسافت اين روستا تا قله در حدود 12 كيلومتر است البته قابل ذكر است باتوجه باينكه مسير صعود به قله شاهوار از كنار معدن بوكسيت ميگذرد جاده خاكی مناسبی بعد از روستا تا معدن بوكسيت وجود دارد كه ميتوان 8 كيلومتر از اين مسير رابا ماشين تا معدن رفت و بخاطر اين موضوع صعود به شاهوار از اين مسير بسيار ساده و بدون مشكل است.
ومسير شمالی هم از كنار روستای سياه مرزكوه آغاز ميگردد.
تِرك فوق دومسير جنوبی و غربی اين كوه را شامل ميشود كه از روستای نكارمن شروع و با صعود قله شاهوار تا روستای تاش عليا به مسافت 23 كيلومتر امتداد دارد.

قابل ذكرست كه طبق آزمايشی كه انجام گرفت ارتفاع روبرويی كه در شمال نقطه ای كه در حال حاضر با تابلو بعنوان قله مشخص شده است در حدود ده متر بلندتر بود وبنظر ميرسد كه مكان تابلو بايد به اين نقطه منتقل شود ودر ترك فوق اين نقطه مارك گرديد.
درمورد خط دهی موبايل هم در بيشتر قسمتها خط دهی موبايل در سطح خوبی قرار دارد.

  جاذبه گردشگری جنگل رودبارک مهدیشهر

قله شاهوار بلندترين قله البرز شرقیاز پوشش گياهی متفاوت اين كوه می توان به درخت و درختچه های زرشك و سرو كوهی اشاره كرد كه بيشتر معابر كوهستانی اين كوه بخصوص در جبهه جنوبی كوه در دره نكارمن را پر كرده بودند.
از فراز قله اين كوه چشم انداز های كم نظير و فوق العاده ای را می توان شاهد بود زيرا كوه شاهوار مانند سد بزرگی جلوی آب و هوايی مرطوب شمال را گرفته و باعث بوجود آمده دو اقليم آب هوای مرطوب و بارانی در شمال و خشك و كويری در جنوب كوه شده است كه در نوع خود بی نظير است.

از نقاط زيبا و ديدنی قابل ذكر اين كوهستان ميتوان به آبشار گراب در كنار روستای مجن اشاره كرد كه در 38 كيلومتری شمال غربی شهر شاهرود در دامنه كوه شاهوار قرار گرفته كه بارسيدن به روستای مجن بايد جاده خاكی 8 كيلومتری بعد از روستا را تا سدمخزنی مجن طی نمود تا به يال آبشار گراب رسيد.

منبع : wikiloc
نویسنده

یک نظر بنویسید