جاذبه گردشگری منطقه شکارممنوع ‏پلنگاب

جاذبه گردشگری منطقه شکارممنوع ‏پلنگاب

منطقه شكار ممنوع پلنگاب در پنج كيلومتری خنداب از ذخيره گاه های بكر منطقه است كه از سمت غرب به رودخانه شراء (قره چای) و از سمت شرق به دشت فراهان منتهی می شود و از نظر اقليمی دارای اقليم خشك سرد است و متوسط بارندگی ساليانه آن حدود ۳۱۴رميلی متر و حداقل و حداكثر دما بين منفی ۳۱ و نيم تا ۴۵ و ۲ دهم درجه سلسيوس است.

نام پلنگاب برگرفته از روستایی با همین نام است و به گفته اهالی علت نامگذاری آن وجود چشمه ای ایست در مرکز این روستا که سالیان کهن محل  آمد و شد پلنگ و نوشیدن  آب بوده است. اینک فقط دو خانواده ساکن این روستا هستند و دامداری پیشه اصلی آنهاست کوه بزکش با ارتفاع  ۲۷۶۵ متر بلندترین نقطه پلنگ آب  است کوهی با شیب تند و قائم که پیمودنش بسیار سخت و دشوار است و فقط پای چالاک بزهای کوهی گام آشنای این صخره ها باشد.

جاذبه گردشگری منطقه شکارممنوع ‏پلنگاب

سه تیغ بزکش زیستگاه عقاب های تیز پروازی است که خلوت کوهستان را در چمبره قدرت خود درهم می شکند.این پرندگان در شکاف کوهستانهای پلنگاب آشیان دارند.این کوهستان محل مناسبی برای تکثیر احیا و حفظ گونه های نادر و در محل انقراض استان مرکزی است.

اين زيستگاه طبيعی دارای نوسانات ارتفاعی متفاوتی است و بيشترين سطح اين منطقه در طبقات ارتفاعی ۲ هزار و ۱۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ قرار دارد.
پلنگاب از نظر منابع آبی غنی و داراي بيش از ۶۰ چشمه و قنات است.در اين منطقه شكار ممنوع تا كنون ۱۲۶ گونه گياهی از ۳۰ تيره گياهی در منطقه پلنگاب شناسايی شده است كه حدود ۱۰ درصد فلور استان را شامل می شود و از لحاظ جغرافيای گياهی به منطقه ايران و تورانی تعلق دارد كه از نظر رويشگاهی و جوامع گياهی نيز دارای تنوع قابل توجی بوده و گونه های مختلفی از انواع گياهان علفی، بوته ای، درختچه ای نيز در اين منطقه وجود دارد.
پلنگاب به دليل موقعيت خاص توپوگرافی، اقليم، غنای گياهی، برخورداری از صخره ها، تپه ماهورها و مراتع شامل تنوع زيست گاهی است و در اين منطقه نيز ۲۷ گونه پستاندار شناسایی شده و گونه های جانوری شاخص منطقه شامل قوچ، ميش، شغال، گرگ، روباه، كفتار و تشتی می شود.
در اين منطقه ۵۲ گونه پرنده شامل كبك، تيهو، باقرقره، كبوتر، قمری، عقاب و دليجه اشاره كرد و انواع خزندگان از قبيل مارهای سمی، لاك پشت، و مارمولك نيز به صورت پراكنده در اغلب مناطق ديده می شود.

جاذبه گردشگری منطقه شکارممنوع ‏پلنگاباين منطقه که از جاذبه های خنداب میباشد،در سال ۱۳۹۰ با وسعتی معادل ۲۳ هزار و ۲ هكتار به عنوئان منطقه شكار ممنوع تعيين شده است و توسط اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خنداب حفاظت و مديريت می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما