این موزه که از جاهای دیدنی ماسوله است، در مدخل ورودی شهر تاریخی ماسوله، به همت فرهاد شرفی تأسیس شده است. در داخل موزه، در سه بخش، مجموعه ای از اشیای مربوط به فرهنگ مردم ماسوله، به نمایش گذاشته شده است.

بخش اول، اسناد و وسایل مربوط به صد سال اخیر منطقه ماسوله و اطراف آن است.

آشنایی با موزه مردم شناسی ماسوله

بخش دوم، وسایل مربوط به دو قرن اخیر منطقه ماسوله و روستاهای اطراف آن می باشد.

بخش سوم، وسایل چهارده قرن اخیر قرار داده شده است، این وسایل، شامل اثاثیه و ابزار آلات جنگی، دست ساخته ها و دست آوردهای فنی و شکار و به طور کلی، شامل وسایل زندگی مردم ماسوله، وسایل زراعت، وسایل ارتباطی، سفالینه ها و اشیاء بسیار زیبا و قیمتی می باشد که جنس وسایل، از چوب، سنگ، شیشه، چرم، کاغذ و غیره می باشد.

منبع : gashtool
کوله پشتی
نویسنده

یک نظر بنویسید