میل خسروآباد شهرستان کوهدشت که در بخش کوهنانی واقع شده یکی از قدیمی ترین و منحصر ترین میلهای یادبود در استان لرستان است.این بنای تاریخی که بنام میل صید صفر بگ مشهور است در گورستان قدیمی روستای خسرو آباد بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت واقع شده است.

میل خسروآباد یکی از قدیمی ترین میلهای یادبود استان لرستان

بلندای این میل حدود 6متر و 60 سانتیمتر است وقطر پایه آن حدود 2 متر می باشد ونمای ظاهری آن دارای انحنا بوده و به شکل هرمی شش وجهی می باشدساخت آن از مصالح قلوه سنگ،گچ استفاده شده است.

این میل که از جاذبه های تاریخی کوهدشت میباشد،برای نشان گور به کار برده شده است وبر اساس شواهد این بنا مربوط به دوره زندیه می باشد.

منبع : yjc
نویسنده

یک نظر بنویسید