میل میلونه ، بنای تاریخی عجیب در شهرستان نیمور

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

در میان دشت سرسبز و حاصل خیز نیم ور، ستونی سنگی با قیمانده از دوره ساسانیان وجود دارد که این روز ها آن را “میل میلونه” میخوانند.

میل میلونه باقیماندهٔ بنایی عجیب در شهرستان نیم‌ور است که احتمالاً باقیماندهٔ یک بنای سنگی بسیار عظیم و باستانی است که از سنگ و ساروج ساخته شده‌است. برخی معتقدند این بنا برج مراقبتی برای قلعه جمشیدی بوده‌است و برخی دیگر نیز آن را بقایای آتشکده‌ای به نام “ورنه” می‌دانند.

میل میلونه ، بنایی عجیب در شهرستان نیم‌ور

این بنا ۸ متر ارتفاع دارد و ساختمان مربوط به میل میلونه، ۴ نبش داشته و زمینی به اندازه ۴ جریب که تقریباً برابر ۳۲۰۰ مترمربع است که در داخل این نبش‌ها قرار می‌گرفته‌است.

میل میلونه که از جاذبه های تاریخی نیمور است،در غرب نیمور و در میان اراضى کشاورزى قرار گرفته و از سنگ‌هاى ریز با ملات ساروج درست شده است بلندى این ستون ۷ تا ۸ متر است و نشان از یک چهار طاقى دارد که احتمالا آتشکده بوده است.

این بنا را هم اکنون “میل میلونه” مى‌خوانند، ولى به احتمال قوى باقى مانده آتشکدهٔ «ورنه» است که در کتب تاریخى هم از آن یاد شده است.

میل میلونه ، بنایی عجیب در شهرستان نیم‌ور

“قلعه جمشیدى” که بنا به روایتى هسته اولیه نیمور بوده، ‌ کمى بالاتر از این آتشکده واقع شده است و به همین دلیل “میل میلونه” را برج مراقبتی این قلعه نیز می‌دانند.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید