پناهگاه حیات وحش روچون کرمان در محدوده شهرستان بافت و به شکل خوشه‌ای در داخل پارک ملی خبر پراکنده بوده و شامل ۵ بخش است.پناهگاه حیات وحش روچون کرمان که از جاذبه های گردشگری بافت می باشد ، شامل پنج بخش است. یک بخش در جنوب روستای محمود آباد؛ یک بخش در شمال روستای ده سرد؛ یک بخش در غرب خیر آباد؛ یک بخش در شمال روستای ارزوییه ؛و یک بخش هم در روستای روچون واقع است.

پناهگاه حیات وحش روچون

بخش اعظم این منطقه به وسیله کوهها پوشیده شده، اما پراکندگی این ارتفاعات در تمامی سطح پناهگاه یکسان نیست.به جز کوه بزرگ و کوچک خبر که در شمال غربی پناهگاه به صورت منفرد دیده می شود، دیگر کوههای مرتفع موجود در پناهگاه، به صورت رشته کوهی از شمال شرقی تا جنوب غربی پناهگاه کشیده شده است. همچنین وسعت زیاد منطقه باعث ایجاد دره های بسیاری شده که از مهمترین آنها می توان به دره شاه ولایت، دره خبر، دهنه گردو و … اشاره کرد. دو قله اصلی چاه برف و برج شوم از دیگر جلوه های طبیعی این منطقه است. همچنین غار شب پره که در کوه خبر واقع شده و شبیه تالار بزرگی با ۴۰ متر ارتفاع و ۲۰ متر پهنا است که دیواره ای صیقلی بر پیشانی آن مشاهده می شود.

در این پناهگاه دشتهای مختلفی نظیر: دشت مرکزی، دق علیجان، دشت میل زنگی و … وجود دارد که زیستگاههای مناسبی برای انواعی از جانوران می باشد. به دلیل کمبود ریزشهای جوی، میزان آبهای سطحی منطقه بسیار ناچیز است و به جز ایامی که در اثر بارندگی شدید مسیلها آبدار می گردند، بقیه مواقع سال اکثر مسیلها خشک و بی آب بوده و ساکنان منطقه همچنین وحوش و دامها، نیاز خود را از آبهای زیرزمینی تأمین می کنند. چشمه ها، رودخانه ها، چاهها، قنوات و ریزابهای موقت و فصلی از منابع آبی این منطقه به شمار می آیند. پارک ملی خبر (Khabr) یکی از بزرگترین پارک‌ های ملی ایران است.

منطقه حفاظت شده کوه آسیاب کوهبنان

گونه های شاخص جانوری:

حیات وحش غنی و متنوع پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش  روچون در خور توجه و کم نظیر است به نحوی که ۱۵‬درصد پستانداران و ‪۲۰‬درصد گونه‌های پرندگان کشوررا دارا می باشد.

پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون زیستگاه جانورانی نظیر کل و بز، قوچ و میش، آهو، پلنگ، شاه روباه، کفتار، گرگ، کارآکال، شغال، تشی، خرگوش، خارپشت، رودک عسل خوار، گورکن و …به همراه پرندگانی نظیر عقاب طلایی، عقاب دو برادر، شاهین، هوبره، کبک، تیهو، پری شاخ، قمری معمولی، باقرقره، سینه سیاه، دلیجه و… می باشد.

پناهگاه حیات وحش روچون

تعداد بسیار کم و محدودی خرس سیاه آسیایی (گونه کمیاب و به شدت در معرض خطر انقراض) که اطلاع دقیقی از تعداد آنها در دست نیست در پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش  روچون زیست می کنند.

پوشش گیاهی

به منظور تشکیل جوامع گیاهی مختلف در پناه گاه حیات وحش خبر و روچون عومل متعددی نقش دارند. از جمله ی این موارد نیز عبارتند از سطح دریا، رطوبت، جنس خاک، ارتفاع و همچنین عوامل اقلیمی دیگر نیز دخالت دارند. از مهمترین عوامل مهمی که در پوشش گیاهی این منطقه نقش عمده ای دارد تاثیر عملیات بهسازی یا تخریب هایی است که انسان ها در این پارک به وجود آورده اند. به طوری که دخل و تصرف ایجاد شده و تغییرات مصنوعی می تواند چهره یک منطقه را دگرگون کند. عمق فاجعه را زمانی متوجه می شویم که از ۸۰ درصد از پوشش گیاهی در این منطقه تنها ۲۰ درصد باقی مانده است. از میان گونه هایی که اکنون در پارک ملی خبر می رویند می توانیم به : کلاه میرحسن، ارچن، سیه چوب، انواع گون، زیتون وحشی و جنگل های بادام وحشی، کنار، اورس، بنه و کهکم، پوشش انبوه هوم تنگس، درمنه و انواع گیاهان دارویی علفی اشاره کنیم.

معرفی بندرِ هنزاء بهمراه تصاویر آن

همچنین در میان ارتفاعات رشته کوه خبر، درختان اورس و سروکوهی تنومندی رشد کرده که با توجه به دیواره های بلند پیرامون آنها، یکی از نادرترین مناظر بدیع طبیعت ایران را بوجود آورده است.

عوامل تهدید کننده
از مهمترین عوامل تهدید میتوان از چرای دام؛ وجود مستثنیات و تغییر کاربری اراضی و شکار غیر مجاز نام برد.

بررسی فلورستیک و جغرافیای گیاهی پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون:

پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون، در مجموع با مساحت ۱۶۹۲۰۰ هکتار در استان کرمان واقع شده و از سال ۱۳۵۰ تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. با هدف شناسایی گونه های گیاهی این منطقه و تکمیل اطلاعات مربوط به فلور آن و همچنین بررسی جایگاه این منطقه در جغرافیای گیاهی ایران، نمونه های گیاهی از بخش های مختلف منطقه در دو فصل رویشی سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ جمع آوری و سپس مورد شناسایی قرار گرفت. ضمن مشخص کردن شکل زیستی وپراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی شناسایی شده، طیف زیستی و جغرافیایی رستنی های منطقه ترسیم گردید. همچنین فهرست گیاهان شناسایی شده در سه گروه درختان و درختچه ها، بوته ای ها و گونه های علفی و گراس ها تنظیم شد. از این گروه ها، به ترتیب ۶۷، ۱۴۷و ۲۳۷ (درمجموع ۴۵۱) گونه و زیرگونه متعلق به ۲۷۹ جنس گیاهی و ۷۴ خانواده شناسایی شد. تعداد ۱۰۸ گونه و زیرگونه برای اولین بار از این منظقه گزارش گردید. براساس نتایج به دست آمده بیشترین غنای گونه ای در منطقه مورد مطالعه مربوط به خانواده Compositae با تعداد ۵۷ گونه است.

جاهای دیدنی کوهبنان بلندترین نقطه مرزی کرمان

پناهگاه حیات وحش روچون

طیف زیستی رستنی های منطقه بیانگر آن است که در کل منطقه، شکل زیستی همی کریپتوفیت با ۹/۳۵ درصد غالب است و پس از آن شکل های زیستی تروفیت، فانروفیت، ژئوفیت و کامیفیتبه ترتیب با ۸/۲۴، ۳/۱۹، ۴/۱۰، ۱/۹ درصد در رده های بعدی قرار دارند. بررسی طیف جغرافیای رستنی های منطقه نشان می دهد که ۳/۵۲ درصد گیاهان شناسایی شده متعلق به منطقه رویشی ایران – تورانی هستند و ۶/۱۲ درصد گونه ها خاستگاه صحرا – سندی دارند. در عین حال، ۲/۱۰ درصد از گونه ها بین این دو منطقه مشترکند. علاوه بر این، ۸ درصد گونه ها بین مناطق رویشی ایران – تورانی و مدیترانه ای مشترک بوده و ۹/۱۶ درصد باقیمانده گونه ها به سایر مناطق رویشی وابسته اند یا مشترک بین چند منطقه رویشی می باشند.

منبع : iranamzibast،eligasht،iew،tripyar
نویسنده

یک نظر بنویسید