شهرستان آشتیان سرشار از مکان های دیدنی برای بازدید گردشگران است که از جمله آنها کتیبه های سنگی این شهر است که تاریخ آنها تا سده هفتم هجری کشیده می شود.

بناهای مسجد جامع تکیه صادق بیک/تکیه و مسجد بازار/بازار آشتیان/ تکیه بازار/ تکیه میرزا باقر/ مسجد میرزا محمدشریف/آب انبار محنت آباد، سرو آباد/لاقه/ میرزا رضا/نرگسک/نائب و نظاره در شهر آشتیان دارای کتیبه های سنگی هستند.

کتیبه های سنگی آشتیان

دلیل تعبیه این کتیبه ها که معمولا بر سر در ورودی بنا نصب می شده است آن بوده که واقفان اثر خود را به ثبت برسانند از این روز کتیبه ها حاوی شعر، شرح عمومی مکان، نام واقف و همچنین نام پادشاه عصر خود است.

قابل ذکر است: این اطلاعات یا در قالب شعر بیان می شود و یا به صورت نصر، تاریخ ساخت بنا نیز در این کتیبه ها به صورت رمزی و با حروف ابجد تنظیم شده است که از این رو کتیبه های موجود بعنوان سند تاریخی به شمار می روند.

قابل ذکر است قدیمی ترین این اسناد سنگی در آب انبار نرگسک یافت شده که مربوط به سال 1243 قمری است و جدیدترین آن مربوط به سال 1347 شمسی است که مربوط به کتیبه سنگی تکیه صادق بیک است.

متاسفانه در سال 1358 شمسی به علت تعریض خیابان محله «ماذری» و «لاقه» چندین اثر مهم تاریخی وقفی نابود شده که مهم ترین این آثار تخریب شده تکیه و آب انبار میرزاباقر/آب انبار ملکا و آب انبار نرگسک هستند.

به دنبال تخریب این اماکن کتیبه های سنگی این بناها هم نابود شده، همچنین تعدادی از این اسناد در این مدت مفقود شده وتنها دو مورد آن به موزه آشتیان انتقال یافته است.

  جاذبه های آشتیان_ آشتیان شهری با قدمت دیرینه

نکته قابل توجه در مورد این تاریخ کتیبه های سنگی وقفی بودن تمامی آنهاست و همگی این سنگ نوشته ها دلالت بر ساخت بناهای عام المنفعه توسط خیرین دارد که این امر نشان از توجه زیاد مردم در دروان گذشته به بهبود وضعیت معاش دیگر همشهریان خود دارد.

منبع : yjc
نویسنده

یک نظر بنویسید