از آثار بخش ایج ایوان یا مسجدسنگی است این ایوان که از آثار قبل از اسلام بوده از دل کوه تراشیده شده و در کنار سرچشمه بدره قراردارد. ایوان بااحداث محرابی در قرن هفتم تبدیل به مسجد سنگی شده است.

مسجد سنگی ايج، در شهرستان استهبان از استان فارس، بنايی كم‌نظير است كه پيشينه‌اش به دوران ساسانيان باز می گردد.آنچه امروز تحت عنوان مسجد سنگی ايج، شناخته می شود، در واقع آتشگاهی بوده از زمان ساسانيان كه در دوره حاكميت ملوك شبانكاره، به مسجد تبديل شده است.

بنای مسجد سنگی ايج، كه از آثار ارزشمند تاريخی و یکی از جاذبه های شهرستان استهبان، در شرق شيراز، محسوب مي شود،مشتمل بر فضايی با 2 متر عرض، 7 متر طول و 4 متر ارتفاع است.

ایوان سنگی استهبان بنايی كم‌نظير از دوره ساسانیان

در قرن پنجم هجری قمری، در ديواره جنوبی اين بنا، محرابی ساخته و از آتشكده به مسجد تبديل شده است و مابقی بنا مربوط به دوران ساسانيان است.کتیبه‌ای به خط نسخ قرآنی، بر جداره محراب اين بنا نقش بسته كه ترجمه فارسی آن این عبارت است “به کوشش امیر دربان که سرزنش شده است سنه 407” تاریخ مذکور مربوط به دوره دیلیمان (‌آل‌بویه) در فارس و زمان سلطنت سلطان‌الدوله دیلمی است.

ایوان سنگی مسجد، مشرف به یک چهار طاقی است که از سنگ و گچ بنا شده و در وسط آن حوض بزرگی است که آب چشمه از ضلع غربی چهار طاقی وارد و از گوشه شمال شرقی خارج می‌شود.

مسجد سنگی ایج در مسیر شهر ایج به سمت استهبان و در دل کوهستان بنا شده است.این اثر تاریخی ارزشمند در تنگه‌ای موسوم به “تنگ بدره” که در اصطلاح محلی “چهل برکه” نیز خوانده می‌شود، واقع شده و در این تنگه چشمه‌سار زیبایی در دل باغ‌های وسیع جاری است.

  معرفی روستای دوان ، ماسوله استان فارس

مسجد سنگی و چهارطاقی ایج استهبانات به شماره 956 درتاریخ 5 دی ماه 1352 در فهرست آثار ملی جای گرفته است.

منبع : fars.isna
نویسنده

یک نظر بنویسید