جاذبه مذهبی بقعه امامزاده قاسم

بقعه امامزاده قاسم از جاذبه های آران و بیدگل،با گنبد هرمی شکل کاشیکاری و صحن و سرائی دلگشا و باروی قدیمی و زیبا در مبادی ورودی به شهر آران و بیدگل واقع گردیده و نظر واردین به این شهر را به سوی خود معطوف میدارد.

بنا به ذکر منابع تاریخی ، عمه شاه عباس اول صفوی در مسیر سفر به خراسان در این منطقه با مشکلی مواجه شده است که با توسل به این امامزاده ، مشکل وی رفع شده است و لذا نذر کرده و به ساخت و ساز این بقعه مبارکه اقدام نموده است .

جاذبه مذهبی بقعه امامزاده قاسممرقد مطهر امامزاده قاسم در كنار جاده قديم بيدگل واقع شده و ساختمان و ديوار اطراف زيارت را مدور شكل بنا كرده‎اند كه مجموعه آن از خشت خام می‎باشد كه ديوار‎های محالی معروف است و در حدود چهار متر ارتفاع دارد و اين بدين جهت است كه در هنگام باد و طوفان و جريان شنهاي روان به درون ساختمان امامزاده ضرری وارد نشود.
بعد از درب ورودی يك هشت ضلعی مسقف قرار گرفته كه دو طرف آن را اتاقهايی قرار داده‎اند. بعد از هشت ضلعی صحن بزرگ و موزائيك فرش كه سطح آن از اطراف بيرون حرم دو متر پايين‎تر است، قرار گرفته و در وسط آن صحن، يك حوض مدور با دو باغچه است كه به زيبايی درون صحن افزوده، قرار دارد.
اطراف صحن، اتاقهايی بزرگ ساخته شده كه براي زوّاری است كه می ‎خواهند چند روزی را در كنار اين امامزاده بمانند. در ايام پنج شنبه و جمعه مردم برای زيارت و ادای نذورات خود از اطراف و اكناف شهر به اين مكان مقدس می‎آيند و ديگهای طعام برپا نموده و بين زوار كه برای زيارت اين بزرگوار آمده‎اند، توزيع می‎شود.
در چند سال اخير و بعد از انقلاب اسلامی، بعضی از مهاجرين جنگ تحميلی عراق عليه ايران چند سالی را در اتاقهای و حجره‎های اطراف امامزاده ساكن بودند.
بعد از صحن، ايوان متصل به حرم قرار دارد كه ايوان بزرگ به صورت معماری سنتی می ‎باشد. در دو طرف اين ايوان حجره‎های در دو طبقه قرار دارد و نماي ايوان را با آجر پخته تزئين نمده‎اند .
حرم مطهر دارای يك درب ورودی چوبی سبزرنگ است كه در سالهای گذشته ساخته شده است. در دو طرف آن، دو درب ديگر باز می ‎شود كه به دو رواق يا به تعبير ديگر دو مسجد كوچك در كنار حرم باز می شود. داخل حرم تقريباً كوچك است، ولی دارای زيبايی خاصی است. قبر مطهر در وسط قرار گرفته و به مقدار نيم متر از كف حرم بالاتر است.
در حال حاضر ضريح طلای رنگ چهر گوش و زيبايی برای اين امامزاده ساخته‎اند.

دیدگاه خود را بنویسید