جاذبه طبیعی و گردشگری تالاب قره قشلاق بناب

جاذبه طبیعی و گردشگری تالاب قره قشلاق بناب

این تالاب در ساحل جنوب دریاچه ارومیه در حومه شهرستان بناب در موقعیت جغرافیایی ۳۷درجه و ۱۳دقیقه و ۲۵ثانیه عرض شمالی و ۴۵درجه و ۵۱دقیقه و ۳۸ثانیه طول شرقی قرار دارد .

مساحت :مساحت منطقه قره قشلاق ۴۰۰۰۰هکتار است .

ارتفاع:منطقه قره قشلاق ۱۲۷۰متر از سطح دریا ارتفاع دارد .

جاذبه طبیعی و گردشگری تالاب قره قشلاق بناب

جاذبه های طبیعی دست نخورده و تنوع گونه های گیاهی ،جانوری شامل آبزیان ،پرندگان مهاجر و گراز های پا کوتاه از جمله ویزگی های شناسنامه ایی تالاب قره قشلاق هستند که جایگاه این زیست بوم را در بین میراث زیستی کشور تحکیم کرده اند.

تلاب قره قشلاق از جاذبه های بناب،هر سال در فصل سرما ،مأمن هزاران پرنده مهاجر است  که از دور دست ها به ویژه سرمای کشنده سیبری با خاطره خوش میزبانی سال های متمادی به این منطقه مهاجرت میکنند .
از این رو رقص فلامینگو ها و درناها در شروع سال شمسی همواره نوید زندگی و بهار را به مردم بومی منطقه و گردشگران داخلی و خارجی بازدیدکننده از تالاب هدیه میکند .
وجود 185 گونه پرنده بومی و مهاجر ،پستانداران متعدد،گونه های و نادر گیاهی و آبزی تالاب قره قشلاق نشان دهنده غنای این زیستگاه به عنوان یکی از  ذخیره گاهای اصلی و طبیعی است تنوع زیستی قره قشلاق آن را به یکی از زیستگاه های مهم حیات طبیعی و وحشی تبدیل کرده که بعد از تالاب قوری گل آرا در درجه دوم اهمیت قرار داده است.

جاذبه طبیعی و گردشگری تالاب قره قشلاق بنابمیش  مرغ،فلامینگو درنا ،اردک،غاز آقوت و کبک از جمله پرندگانی هستند که در این تالاب به صورت مهاجر و دائم سکونت و هم اکنون 70 فطعه میش مرغ از پرندگان بسیار نادر و  در حال انقراض است ،در تالاب قره قشلاق به حیات خود ادامه میدهد .
همچنین از گز ،نی ،نخل مرداب و گیاهان خانواده اسفناج به عنوان گونه های شاخص گیاهی تالاب قره قشلاق میتوان نام برد.
این تالاب که یکی از تالاب های شاخص شمال غرب کشور  در زمینه حفظ گونه های جانوری است  از سال 1364 به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده است.

تهدیدات تالاب

وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ‫ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﮐﻤﺒﻮد آب ورودی ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﺗﻌﺮض ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اراﺿﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ آن و ‫آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎی ورودی تالاب ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ شد ّت ﺣﯿﺎت ﺗﺎﻻب را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار داده‫ اﺳﺖ.

جاذبه طبیعی و گردشگری تالاب قره قشلاق بناب

اهمیت گردشگری

با توجه به سهل الوصول بودن تالاب و قرارگیری آن در بین دو استان آذر بایجان شرقی و غربی و وجود گونه های پرندگان در فصل بهار و خوش آب و هوا بودن آن در تابستان، گردشگران طبیعت میتوانند برای اقامت کوتاه مدت به این منطقه سفر کنند.

مسیر دسترسی

این تالاب در سیزده کیلومتری جنوب غرب بناب قرار دارد، از طریق بناب ملکان فسندوز قابل دسترسی است و جاده آسفالت ندارد.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما