خانه تهرانی ها از بناهای تاریخی یزد

خانه تهرانی ها از بناهای تاریخی یزد

از دیگر جاذبه های شهر یزد خانه تهرانی ها است که متعلق به یکی از تجار ایرانی می باشد.این خانه را در حدود صد و پنجاه تا دویست سال پیش آقا شیخ مهدی عرب بنیان گذاشته است.خانواده او بعدها لقب تهرانی ها گرفتند و از زمان این خانه به خانه تهرانی ها شهرت یافت. بنا از یک بخش اصلی و یک بخش خدماتی تشکیل شده است.

بخش اصلی آن عبارت است از حیاطی مستطیل شکل که با فضاهایی بسته با ارتفاع معادل دو طبقه محصور شده است.حیاط تقریبا در امتداد شمال-جنوب قرار گرفته است و دستگاه ورودی متشکل از سردر و هشتی و دالان در گوشه شمالغربی بنا قرار دارد.بخش خدماتی واقع در جنوب خانه ورودی مجزا دارد.این بخش در پس فضاهای مجاور حیاط میانی جای گرفته و در نتیجه از بازی اصلی فضاهای مجموعه به کنار است. در انتظام فضایی بنا ، ایوان و تالار و سه دری ها که همگی فضاهای اصلی بسته و نیم باز بنایند در میانه جبهه های حیاط قرار گرفته و با آن پیوند محکمی بر قرار کرده اند در مرتبه بعد اتاقهای کوچکتر در کناره های هر جبهه از حیاط واقع اند و از منظره آن بهره میبرند فضاهای گوشه های حیاط نیز مکانهایی سر پوشیده و مستقل اند که فقط از نور سقف استفاده می کنند و از طریق راهرو ها به حیاط مرتبط می شوند.در هر جبهه از حیاط فضاهای میانی ارتفاعی به اندازه دو طبقه پیدا کرده و به همراه فضاهای طرفین خود که دو طبقه اند حصاری یک اندازه به گرد حیاط پدید آورده اند.در این میان فقط در جبهه جنوبی حیاط اندکی مرتفع تر شده و آن را از دیگر جبهه ها متمایز کرده است .

خانه تهرانی ها از بناهای تاریخی یزد

آرایش نمای حیاط نیز جالب توجه است.آبنما به جای مرکز در مقابل ایوان نشسته و در عوض فضای سبز در مرکز قرار دارد.بخش دیگر فضاهای خانه سردابهایی است که در مرکز جبهه هایی شرقی و جنوبی و گوشه جنوبی جبهه غربی واقع است.سرداب شرقی با پلکان به فضایی راه دارد که نهر آب زیر زمینی در آن جاری است و سرداب جنوبی در انتها به اتاق بادگیر باز میشود.

خانه تهرانی ها از بناهای تاریخی یزد

پشت بام خانه دارای سه بادگیر بلند است.این بام مشرف به مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر) و بقعه دوازده امام است.مناره های مسجد جامع نیز واضح دیده می شوند.دلو و چرخ چاه و حوضچه کنار آن جلوه دیگری به این خانه بخشیده است.در ته چاه آب در جریان است. راهی به قنات ته چاه می رسد. از پله های متعدد قنات که پایین بروید، با برداشتن گام در هر پله ای قدم به عمق تاریخ می گذارید که هیجان دیدن خانه را افزون می کند.صدای آب که در ته خانه جاری است آنرا دل انگیز کرده است.خانه های بسیار قدیمی، اکثرا دارای چاه خانه و قنات بوده اند که پناه گرمای تابستان بود.

این خانه امروزه به عنوان اولین هتل موزه ایران در یزد جزء جاذبه های شهر یزد به شمار می رود.

خانه تهرانی ها از بناهای تاریخی یزد

آدرس: استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، خیابان فهادان، مقابل زندان تاریخی اسکندر

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما