بنای مسجد قاضی که در آران و در 10 كيلومتری شمال كاشان در استان اصفهان واقع شده است مجموعه ‌ای از ابنيه و ساختمان ‌های قرون مختلف اسلامی می باشد. این مسجد که از جاذبه های آران و بیدگل می باشد، بنای آن در دو طبقه تحتانی و فوقانی ساخته شده است. طبقه تحتانی آن، هم كف با زمين كوچه بوده و از يک شبستان وسيع و كم نور كه نزديک هشتاد پايه و ستون‌های خشتی ضخيم دارد، تشکيل شده است.

طبقه فوقانی، چند پله از سطح كوچه بالاتر بوده و دارای صحن چهار ايوانی قديم و شبستان ‌های زمستانی و بناهای سرپوشيده بهاری و مهتابی و تابستانی است. ساختمان اين شبستان‌ ها از دوره مغول به بعد و بر اساس اصول و طرح های منظم هندسی با ستون ‌های موزون و ظريف و با سقف‌ های رومی و آجری يكی پس از ديگری ساخته يا مرمت اساسی شده‌ اند.

شبستان بزرگ و عالی آن، در قسمت جنوب صحن واقع شده و دارای كتيبه قرآنی برجسته ‌ای است كه با خط ثلث گچبری شده است. در جنب آن، چهل ستون ديگری ساخته شده كه دارای محراب مقرنس گچكاری است و در طرفين آن ترنج‌های نقاشی شده است. در طرف باختری مسجد، بقعه امام زادگان قرار دارد. بر ديوار كوچه و مقابل در ورودی مسجد، سنگ نبشته‌ ای مشتمل بر مقرراتی راجع به قپانداری آران با تاريخ 1124 هجری قرار دارد.

منبع : istta
نویسنده

یک نظر بنویسید